Nieuws

Bijdrage verkiezingen gemeenteraad 2022

In 2022 vinden er verkiezingen voor de Gemeenteraad plaats. Dat gebeurt na de pandemie waarin veel burgers hun eigen woonomgeving meer dan ooit hebben weten te waarderen. Juist in deze periode bleek een goede leefomgeving van essentieel belang voor het welzijn van mensen. De unieke planologie of bijzondere gebouwen, kunst en parken geven elke wijk van de stad een eigen karakter.

De Commissie Cultureel Erfgoed heeft voorstellen gemaakt voor de programma’s van de politieke partijen voor de gemeenteraad. Wij vragen alle partijen om zorgvuldig om te gaan met de grootste schat van de stad: haar erfgoed. Met negen voorstellen kan dat in het verkiezingsprogramma al gestalte krijgen. Wat nu nog bijdragen zijn voor de verkiezingen, kan straks in het beleid bepalend worden om het cultureel erfgoed van onze stad vitaal te houden.

Wij vinden alle wijken de moeite waard: om er te wonen, te bezoeken, er van te genieten en dus te behouden. Het gaat niet alleen om behoud, ook om het vroegtijdig beschermen, een goede omgang met het groen, haar kunst en de aandacht voor elke wijk. Dat gaat niet vanzelf. Cultureel erfgoed wordt soms te laat gezien of ondergewaardeerd. 

Voordat de verkiezingen plaats vinden, organiseert de vereniging net als voorgaande keren weer een ‘politiek café’. Een café met een verkiezingsdebat tussen de deelnemende partijen. Dat debat laten we plaatsvinden op basis van stellingen. Wie bedenkt een pittige erfgoedstelling die zorgt voor discussie en onderscheid? Mail ons uw voorstel: cultureel.erfgoed@oud-utrecht.nl.

De aanbevelingen zijn bedoeld voor de verkiezingsprogramma’s. Open de bijlage om de negen voorstellen te lezen.

Zie de aanbevelingen hier: Oud-Utrecht - bijdrage verkiezingen gemeenteraad 2022 (PDF).

Bijlage(n)