Jacobkerkstraat 4, gevelsteen linksboven

Nieuws

Herplaatsing Gevelsteen ‘Huidenhandelaren’

Vrijdag 14 april zal wethouder binnenstad/erfgoed en monumenten Kees Geldof een bijzondere gevelsteen onthullen in het pand Jacobskerkhof 4-11. Deze 17e eeuwse gevelsteen komt uit het depot van de dienst Erfgoed en heeft tot de jaren 60 van de vorige eeuw in de oudbouw op dezelfde plek gezeten. De herplaatsing is een initiatief van het Volksbuurtmuseum i.s.m. de dienst Erfgoed en Mitros. Het Volksbuurtmuseum heeft o.a. als doel de schaarse restanten van de oude wijk zichtbaar te maken.

Dit van oorsprong middeleeuwse deel van het Jacobikerkhof heeft tot 1985 Jacobskerkstraat geheten en dateert uit dezelfde periode als de stenen grachtenhuizen aan deze kant. In het oorspronkelijke pand Jacobskerkstraat 4 zat een gevelsteen waarvan de betekenis en herkomst niet geheel duidelijk zijn. Het meest voor de hand liggend is dat het huidenhandelaren voorstelt die middels, loven en bieden, handjeklap tot een overeenkomst komen. Op de gevelsteen staat de verhandeling van een koeienhuid centraal. Het is mogelijk dat de slagters Samuel Lion en Jacob van Duren die uit Maarssen afkomstig waren en die enige tijd in het pand hebben gewoond de steen hebben laten aanbrengen.

 

Alle panden aan de zuidzijde van deze straat zijn halverwege de jaren 60 van de vorige eeuw gesloopt ondanks het feit dat het pand op de gemeentelijke monumentenlijst stond. Ze zouden plaats moeten maken voor een oost-west verbinding door de binnenstad. Die is er nooit gekomen.

Foto: Jacobskerkstraat 4 met links bovenin de gevel de oude gevelsteen.