Gilde 30 Jaar

Nieuws

Gilde Utrecht bestaat 30 jaar

Dertig jaar geleden werd Gilde Utrecht opgericht als bemiddelingsbureau voor 50-plussers. Tegenwoordig is het een eigentijdse organisatie die een actieve rol speelt in de Utrechtse samenleving.

In 1989 zochten jong gepensioneerden naar een zinvolle invulling van hun vrije tijd. De kennis en kunde die zij tijdens hun werkende leven hadden verworven wilden ze graag opnieuw inzetten. Ze wilden hun hobby’s delen: Gilde Utrecht werd een bemiddelingsbureau, dat vraag en aanbod op elkaar afstemde. Men leerde elkaar timmeren en breien en deelde al snel ook de liefde voor de stad Utrecht. Nu ligt de focus van het Gilde vooral bij drie hoofdactiviteiten: rondleidingen, cursussen en taalactiviteiten. 

Het begon allemaal met de opening van Gilde Utrecht in 1989 in de Haverstraat. Het kantoortje daar was al snel te klein voor de actieve 50-plussers van toen. In 1991 vond de verhuizing plaats naar de Nachtegaalstraat, een tweemaal zo groot pand maar dat was na tien jaar ook weer te klein. De verhuizing in 2005 naar de Lange Smeestraat maakte het mogelijk dat het Gilde zich ontwikkelde van een gezelligheidsclub tot een bedrijfje, dat gaandeweg steeds professioneler is gaan werken. 

Henk en Elly van Hilten zijn beiden vrijwilliger voor het Gilde. Henk is rondleider en Elly leest voor in de bibliotheek van Kanaleneiland. Zij kunnen boeiend vertellen over hoe het Gilde zich heeft ontwikkeld en over de huidige activiteiten. 

Toen Henk 15 jaar geleden bij het Gilde begon was er wel een aannamecommissie voor nieuwe rondleiders maar je moest zelf maar gaan lezen en dan kon je gaan wandelen. Nu krijgen nieuwe vrijwilligers eerst een training van een jaar en een coach die de eerste wandelingen begeleidt. En er zijn bijscholingen over hoe je een verhaal presenteert en kunt reageren op dingen die op straat gebeuren. Er komen verzoeken voor een wandeling binnen uit het hele land, van particulieren en bedrijven, van studenten die hun oma de stad willen laten zien. Een huisartsenpraktijk wilde zijn medewerkers meer kennis bieden over de wijk en Oud-Utrecht wilde een rondleiding door de nieuwe wijk Zijdebalen. De actualiteit speelt ook een rol, kijk naar de wandelingen bij de tentoonstelling over Kanaleneiland of naar het arrangement bij de tentoonstelling over de zeven steegjes in het Volksbuurtmuseum. Om de kwaliteit te waarborgen is een professionele werkwijze noodzakelijk. Ouderen vertrekken en in hun plaats komen jongeren binnen. Daarom vraagt het Gilde aan rondleiders om wandelingen die zij ontwikkelen te delen met anderen binnen het Gilde. 

Utrecht is een prachtige stad met iconen als de Dom en de Oudegracht. Maar ook over de buitenwijken valt veel te vertellen. Daarom heeft het Gilde ook een grote diversiteit aan cursussen. Leer mij Utrecht kennen kent al vier varianten maar er is ook de cursus over de architectuur en de bouwstijlen (binnenstad). En er zijn nieuwe cursussen met wandelingen over de bebouwde stad buiten de singels. Henk coördineert deze cursussen en wandelingen door de wijken in Oost (Wittevrouwen, Hoograven, Wilhelminapark, Ondiep en Abstede) en West (Lombok, Rivierenwijk, Oog in Al, Zuilen en Tuinwijk/Tuindorp). Na een introductie van een uur, wandel je in zo’n serie langs heel veel erfgoed in deze zo diverse wijken.

Ja, Gilde Utrecht is vooral bekend van de rondleidingen en cursussen, maar een bijzonder interessante activiteit van Gilde Utrecht is ook Taal en conversatie. Taalvrijwilligers ondersteunen mensen die de Nederlandse taal willen leren. Dit kan zijn als taalmaatje, leescoach of voorlezen op de bibliotheek en op nog veel meer andere manieren. En taalaanbieders die goed Frans of Spaans spreken melden zich bij het bureau van het Gilde. Dat brengt hen in contact met mensen die dat willen leren. Hier werkt het Gilde dus nog volgens principe van het bij elkaar brengen van aanbod en vraag. 

Elly leest sinds 2008 regelmatig voor in bibliotheken, de laatste tijd is dat in bibliotheek Kanaleneiland. Het boek ‘In mijn koffer op zolder’ bevat levensverhalen van ouderen, die herinneringen oproepen en een basis vormen voor gesprekken die zomaar kunnen uitgroeien tot nieuwe vriendschappen. Het boek bevat verhalen van zevenentwintig ouderen over gebeurtenissen en ervaringen uit hun eigen leven. Verhalen over lentes en liefdes van toen, de eerste auto en het badhuis. Het boek is een ideaal voorleesboek omdat het helpt verhalen wakker te roepen bij de toehoorders en zo kom je met elkaar in gesprek. 

Er zijn veel meer projecten die zo nu en dan extra aandacht verdienen - vrijwilligers van het Gilde lezen bijvoorbeeld ook in verpleeghuizen voor aan mensen die niet meer zelf kunnen lezen. Bibliotheek Utrecht is de initiatiefnemer voor dit project ‘Verhalen Verbinden’. 

Elly en Henk vertellen dat er op 20 december een mooi feest was ter ere van het 30-jarig bestaan van het Gilde. Bij deze bijeenkomst was een groot deel van de Gildeleden aanwezig.  Het is nog steeds een club om trots op te zijn. Vanuit Oud-Utrecht kunnen we dat natuurlijk zeker bevestigen, we treffen elkaar op talloze manieren en momenten en werken daarbij voortreffelijk samen. Het past dan ook dat we het Gilde vanuit Oud-Utrecht feliciteren met hun lustrum.