Bestuur

Bestuur

Bereikbaar via: e-mail / postbus 91, 3500 AB Utrecht

Dick de Jong (voorzitter)
Jan Bots (penningmeester)
Hansje Amelink (secretaris)
Samantha Hassink-Burbidge
Marlyne Stolker
Tom de Zeeuw
Froukje van der Meulen

Bestuursondersteuning 

Marjan Hulman
Jetty Krijnen-van der Sterre

Kascommissie

Frank van Eijkern
Steven Priem
Willemijn  Bánki

----

Algemene Ledenvergadering 2022

Op 16 mei jl. werd de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Oud-Utrecht gehouden. Een papieren versie van de agenda en de vergaderstukken zijn gevoegd bij het Tijdschrift Oud-Utrecht van april 2022. Onder deze pagina staat een digitale versie. Voor agendapunt 9 zijn nog twee stukken toegevoegd: een memo inzake de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en Oud-Utrecht en een memo over het Reglement voor de continuïteitscommissie. 

Concept-verslag
Onder deze pagina is ook het concept-verslag toegevoegd van de vergadering van 16 mei jongstleden. Mocht u tekstuele opmerkingen hebben of opmerkingen naar aanleiding van het verslag dan kunt u die mailen naar het secretariaat: secretariaat@oud-utrecht.nl. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2023 vindt de feitelijke behandeling en vaststelling van het verslag plaats.

 

Bijlage(n)