Bestuur

Bestuur

Bereikbaar via: e-mail / postbus 91, 3500 AB Utrecht

Dick de Jong (voorzitter)
Jan Bots (penningmeester)
Hansje Amelink (secretaris)
Thea Boekhout (coördinator vrijwilligers)
Samantha Hassink-Burbidge (communicatiecommissie)
Marlyne Stolker
Tom de Zeeuw

Bestuursondersteuning 

Marjan Hulman
Jetty Krijnen

 

----- 

Informatie voor de ledenvergadering

In april ontving u bij het tijdschrift de uitnodiging en de stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2021, die plaats zal vinden op woensdagavond 19 mei vanaf 19:30 uur. Helaas blijkt inmiddels dat het nog niet mogelijk zal zijn om bijeen te komen in de Ulu Moskee, zoals we gehoopt hadden. De ledenvergadering zal daarom volledig online plaatsvinden, via Zoom. Leden hebben een link nodig om toegang te krijgen tot die vergadering, vandaar het verzoek om u uiterlijk 17 mei aan te melden door een e-mail aan secretariaat@oud-utrecht.nl, waarna u de link ontvangt waarmee u aan de vergadering kunt deelnemen.

De stukken voor de vergadering zoals bijgesloten bij het tijdschrift en het concept meerjarenbeleidsplan 2022-2025 zijn vanaf heden ook op de website beschikbaar. De versie met gele markeringen laat de vernieuwing zien.

Het bestuur hoopt veel leden te mogen begroeten op 19 mei!

 

 

Bijlage(n)