Tijdschrift Oud-Utrecht april 2018: Ook al 100 jaar geleden fietsfiles in Utrecht

Niet alleen nu, ook een eeuw geleden was Utrecht vooral een stad van fietsers. En ook toen waren er al fietsfiles, vooral bij enkele beruchte spoorwegovergangen zoals bij de Jeremiebrug en op de Amsterdamsestraatweg. In het aprilnummer van het Tijdschrift Oud-Utrecht reconstrueert Henk-Jan Dekker de verkeersproblemen van toen en de moeite die de gemeenteraad had om ze op te lossen.

Verder in het nieuwe nummer dat op 1 april verschijnt: soap in het museum, Juffrouw Houtzager als directrice van het Centraal Museum (1951-1972); tennissen op Utrechtse kaatsbanen 1590-1800; en de kunst van het ‘penwerk', fijne krullen en decoraties in Utrechtse middeleeuwse manuscripten.

95 jarige Vereniging Oud-Utrecht biedt aanbevelingen voor cultureel erfgoed Utrecht

De historische vereniging Oud-Utrecht is vandaag, 12 maart 2018, 95 jaar oud. In 1923 is de vereniging opgericht door burgemeester Fockema Andreae met een uitnodiging aan ‘stadgenooten, bekend om of verdacht van belangstelling in het stedelijk verleden’. Nu, 95 jaar later, is er een actieve vereniging met een kleine 2000 leden die zich richt op geschiedenis, archeologie en monumenten. En met een handreiking voor Utrechts Erfgoed.

De gevolgen van de Eerste Wereldoorlog in de provincie Utrecht

Gerard Raven zal zijn lezing op 21 maart wijden aan de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog in de stad en provincie Utrecht. Daarbij zal hij ingaan op de komst en het verblijf van Belgische vluchtelingen, aan het schaarser worden van levensmiddelen en aan spanningen als gevolg van de oorlog. In de provincie zijn herinneringen aan deze oorlogsjaren te vinden. Zo is in Amersfoort een monument opgericht.

Historie van het waterleidingbedrijf in Utrecht

Halverwege de negentiende eeuw brak het besef door dat zuiver drinkwater belangrijk was voor de volksgezondheid. Het leidde in 1881 tot de oprichting van de Compagnie des Eaux d'Utrecht. Afgelopen vrijdagavond hield Bert Poortman van Oud-Utrecht een lezing over de historie van het waterleidingbedrijf in het Barholomeus Gasthuis.

Presentatie Jaarboek 2017

Zondag 21 januari is het Jaarboek van Oud-Utrecht, met de titel 'Hertenpoten, hoppenbier en hamburgers - Zevenduizend jaar eten en drinken in Utrecht', uitgereikt aan burgemeester Van Zanen en jkvr. prof. dr. J.M. Van Winter. Dit was de start van het lustrum van de 95-jarige historische vereniging Oud-Utrecht.

Nieuwe cursusfolder van het Gilde Utrecht

De nieuwe cursusfolder van het Gilde Utrecht is uit. U vindt daarin de volgende cursussen:

Marietje van Winter 90 jaar

Al meer dan vijftig jaar houdt prof. em. jkvr. dr. Johanna Maria van Winter zich bezig met middeleeuwse studies. Zij studeerde geschiedenis in Groningen en Gent (1945-1953), met middeleeuwse geschiedenis als hoofdvak. In 1962 promoveerde ze op Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen. Ministerialiteit, ridderschap en adel in West-Europa bleef een belangrijk thema in haar onderzoek. Daar kwamen twee onderzoeksvelden bij: de geschiedenis van voeding en gezondheid en de geschiedenis van stad en provincie Utrecht, met speciale aandacht voor de Romeinse en middeleeuwse loop van Rijn en Vecht.

Utrechts verleden in vogelvlucht

 Oud-burgemeester Vos-van Gortel ontving het eerste exemplaar van ‘Utrechts verleden in vogelvlucht’ in Het Utrechts Archief.

13.000 jaar Utrechtse geschiedenis is nu in beknopte boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Matrijs, met hulp van Gilde Utrecht en Het Utrechts Archief. Rijksarchivaris en eindredacteur Kaj van Vliet vertelde over de grote veranderingen in de afgelopen 20 jaar, sinds het vorige boek ‘Twintig eeuwen Utrecht’. Er is beter inzicht in de vroege geschiedenis van Utrecht en de storm van 1674, maar ook is er de enorme groei van de stad, van 230.000 naar bijna 350.000 inwoners.

Historische stadskraan herbouwd

Ter hoogte van de huidige Winkel van Sinkel stond een stadskraan, waarmee goederen van de schepen op de werf of naar de straat werden getakeld. Omdat deze oorspronkelijke locatie niet geschikt is voor de herbouw van de replica, is gekozen voor een plek op de Bemuurde Weerd, naast de Monicabrug. In 1837 brak de stadskraan aan de Oudegracht, tijdens het takelen van een van de vrouwenbeelden die bestemd waren voor de pui van de Winkel van Sinkel. Door de onherstelbare schade moest de stadskraan uiteindelijk worden afgebroken. Tegenwoordig is in de bestrating van de werf de plek van de stadskraan zichtbaar gemaakt.

Geslaagde presentatie 'Utrecht en de pers'

Op donderdag 8 juni werd in journalistencafé Willem Slok het jaarlijkse themanummer van het tijdschrift ten doop gehouden, dit maal gewijd aan Utrecht en de pers. Dat gebeurde in aanwezigheid van bijna alle auteurs, enkele Oud-Utrechtleden, redactie- en bestuursleden van de vereniging, oud-journalisten en vertegenwoordigers van de Utrechtse media van nu.