Utrecht Spoorstad

175 jaar geleden, op 6 december 1843, vond de officiële opening van de Rhijnspoorweg Amsterdam - Utrecht plaats. Daarmee werd Utrecht als een van de eerste steden in Nederland met het spoor verbonden. Op 14 december 2018 ging bij Het Utrechts Archief de tentoonstelling ‘Utrecht Spoorstad’ open voor het publiek. Tijdens het Historisch Café van Oud-Utrecht op diezelfde dag gaf Victor Lansink, spoor-historisch medewerker, een introductie op de nieuwe tentoonstelling.

Tijdschrift december 2018

In het nieuwe Tijdschrift Oud-Utrecht staat een uitgebreide beschrijving van een film over de promotiewedstrijd van de Utrechtse voetbalclub DOS in 1944, in oorlogstijd, in de oude Galgenwaard. ‘D.O.S. jubelt!’ publiceert de Utrechtse Courant in een gedicht op 15 mei 1944. Een voorbode van het landskampioenschap in 1958? In 1970 fuseerde DOS met Elinkwijk en Velox tot FC Utrecht.

Van der Mondelezing 2019: Utrecht bouwt 1945-1975

Kanaleneiland

Op dinsdag 12 februari 2019 vindt de 34e Van der Mondelezing plaats in de Pieterskerk in Utrecht. De lezing 'Utrecht bouwt 1945-1975' zal worden verzorgd door Arjan den Boer en Bettina van Santen, beiden deskundig op het terrein van Utrechtse architectuur, monumenten en jonge bouwkunst.

RASA was terug bij de presentatie van Jaarboek 2018

Soefi-muziek door Sinan Arat en Shwan Sulaiman

Op zondag 25 november presenteerde de Historische Vereniging Oud-Utrecht een nieuw Jaarboek. Dat vond plaats in het gebouw van BAK, aan de Pauwstraat, waar eerder RASA was gevestigd. De geschiedenis van RASA kreeg ruime aandacht in het Jaarboek en tijdens deze presentatie, die door 80 mensen werd bezocht.

De Buurkerk, een nieuwe bouwgeschiedenis.

Buurkerk

Hoewel de Buurkerk de oudste en grootste parochiekerk van de stad Utrecht is, is er over zijn vroegste geschiedenis vrijwel niets bekend. Aangenomen wordt dat de kerk al in de tiende eeuw is gesticht te midden van een burgerlijke nederzetting.

De middeleeuwse kerk als vindplaats van Europa

Altaarstuk van Austevoll

In zijn lezing op 15 november 2018 schetste Prof. Dr. Justin Kroesen hoe het christendom in de middeleeuwen mensen uit heel Europa met elkaar verbond. In de elfde eeuw erkende vrijwel heel West-Europa het gezag van de paus in Rome. Paus Gregorius VII voerde toen een gestandaardiseerde Romeinse ritus in en die werd in de overgrote meerderheid van de kerken tussen Italië en Scandinavië nagevolgd. Dit versterkte het Latijn als de lingua franca van de kerk en de kloosters en leidde tot een ware renaissance.

RASA

Rasa

Ruim 46 jaar vervulde podium RASA een voorhoedefunctie in het Utrechtse culturele leven. Eind januari 2017 sloten de deuren van dit unieke culturele centrum aan de Pauwstraat, dat vanaf het prille begin de ontwikkelingen in maatschappij en cultuur nauwgezet volgde en als inspiratie voor haar activiteiten nam.

Het geheim van de vijf Dombeelden ontrafeld?

St Maarten

De Domkerk was al in de middeleeuwen een indrukwekkend bouwwerk, geïnspireerd op de prestigieuze Franse kathedralen. Bij de realisering waren behalve metselaars, steenhouwers en timmerlieden ook beeldhouwers actief. Deze maakten kruisbloemen, venstertraceringen en sierlijsten, vrijstaande beelden en reliëfs.

Terugblik op de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis

Op 13 oktober 2018 beleefde Utrecht een première: de eerste nacht van de Utrechtse geschiedenis. De Reizende Reporters van de Maand van de geschiedenis Hugo en Barbara legden deze eerste editie vast in een verslag en een fotoreeks. Tijdens deze nacht presenteerde Dr. Frits Broeyer zijn nieuwe boek over de strijd tussen remonstranten en contraremonstranten in de domstad. Daarover verscheen een artikel in het Reformatorisch Dagblad.

Lidmaatschapsactie Oud-Utrecht

DUIC krant

In de papieren DUIC van september 2018 stond een prachtige bijlage over de historische vereniging Oud-Utrecht. In de bijlage stond ook een aantrekkelijke lidmaatschapsactie. Als u zich nu aanmeldt als lid voor het jaar 2019 dan krijgt u van ons de nog te verschijnen tijdschriften 2018, het jaarboek 2018 cadeau.

Meld u hier aan als lid en betaal direct.