De geborduurde gewaden van bisschop David van Bourgondië

In de tweede helft van de 15e eeuw (1456-1496) was David van Bourgondië, de bastaardzoon van hertog Filips de Goede, bisschop van Utrecht. Hij stond bekend als een kunstminnende kerkvorst en had de gewoonte aan belangrijke kapittelkerken in zijn bisdom kerkgewaden te schenken. Op donderdag 7 februari hield Richard de Beer, conservator oudkatholiek erfgoed van museum Catharijneconvent, een lezing over deze middeleeuwse kerkgewaden tijdens het Historisch Café in het Bartholomeus Gasthuis.

Zeven eeuwen bierbrouwen

In het jaarboek 2017 van Oud-Utrecht schreef Leen Albers over bierbrouwen in het Sticht van de late middeleeuwen. In zijn lezing op 23 januari vertelde hij de verdere geschiedenis en leidde de toehoorders langs drie 'bierrevoluties' uit de 14e, 19e en laat-20e eeuw.

Podcast van de Oostkrant met Annie Peek-van Staten

De Oostkrant heeft weer een nieuwe podcast gemaakt. Dit keer is Annie Peek-van Staten aan het woord, voor oude Utrechters bekend als Annie van melkboer Van Straten. Annie woont haar hele leven op de Abstederdijk. Vanuit deze straat heeft deze kwieke tachtiger de sociale geschiedenis van Nederland en Utrecht ervaren.
Ze ervoer armoede als kind. Na de basisschool, was er geen ruimte moest ze mee gaan werken in de winkel en in het gezin.

Gilde folder 2019

Gilde

De nieuwe cursusfolder van het Gilde Utrecht voor het jaar 2019 is weer uit.

Gilde Utrecht biedt u een fraai pakket cursussen aan over de rijke geschiedenis van de stad Utrecht.
Alle cursussen hebben dezelfde opzet. Ze starten telkens met een presentatie, op een bijzonder locatie, gevolgd door een wandeling die aansluit bij het onderwerp van de presentatie.

Afschuw en bewondering voor Spinoza

In de zomer van 1673, tijdens de Franse bezetting van Utrecht, bracht Nederlands beroemdste filosoof enkele weken door in onze stad. Op 20 december 2018, tijdens de lezing van Oud-Utrecht, vertelde Albert Gootjes over de motieven van Spinoza om deze gevaarlijke reis te ondernemen. Een kring van Utrechtse geleerden verafschuwde én bewonderde Spinoza zeer en wilde hem beter leren kennen.

Utrecht Spoorstad

175 jaar geleden, op 6 december 1843, vond de officiële opening van de Rhijnspoorweg Amsterdam - Utrecht plaats. Daarmee werd Utrecht als een van de eerste steden in Nederland met het spoor verbonden. Op 14 december 2018 ging bij Het Utrechts Archief de tentoonstelling ‘Utrecht Spoorstad’ open voor het publiek. Tijdens het Historisch Café van Oud-Utrecht op diezelfde dag gaf Victor Lansink, spoor-historisch medewerker, een introductie op de nieuwe tentoonstelling.

Tijdschrift december 2018

In het nieuwe Tijdschrift Oud-Utrecht staat een uitgebreide beschrijving van een film over de promotiewedstrijd van de Utrechtse voetbalclub DOS in 1944, in oorlogstijd, in de oude Galgenwaard. ‘D.O.S. jubelt!’ publiceert de Utrechtse Courant in een gedicht op 15 mei 1944. Een voorbode van het landskampioenschap in 1958? In 1970 fuseerde DOS met Elinkwijk en Velox tot FC Utrecht.

Van der Monde-lezing 2019: Utrecht bouwt 1945-1975

Kanaleneiland

Op dinsdag 12 februari 2019 vindt de 34e Van der Mondelezing plaats in de Pieterskerk in Utrecht. De lezing 'Utrecht bouwt 1945-1975' zal worden verzorgd door Arjan den Boer en Bettina van Santen, beiden deskundig op het terrein van Utrechtse architectuur, monumenten en jonge bouwkunst.

RASA was terug bij de presentatie van Jaarboek 2018

Soefi-muziek door Sinan Arat en Shwan Sulaiman

Op zondag 25 november presenteerde de Historische Vereniging Oud-Utrecht een nieuw Jaarboek. Dat vond plaats in het gebouw van BAK, aan de Pauwstraat, waar eerder RASA was gevestigd. De geschiedenis van RASA kreeg ruime aandacht in het Jaarboek en tijdens deze presentatie, die door 80 mensen werd bezocht.

De Buurkerk, een nieuwe bouwgeschiedenis.

Buurkerk

Hoewel de Buurkerk de oudste en grootste parochiekerk van de stad Utrecht is, is er over zijn vroegste geschiedenis vrijwel niets bekend. Aangenomen wordt dat de kerk al in de tiende eeuw is gesticht te midden van een burgerlijke nederzetting.