Eremedaille Oud Utrecht

Ereleden en lid van verdienste

De historische vereniging Oud-Utrecht kent twee bijzondere soorten leden: ereleden en leden van verdiensten.

De vereniging heeft een erelidmaatschap toegekend aan:

Dhr. drs. R. van Antwerpen
Dhr. mr. P.A. Blok
Dhr. drs. A. Pietersma
Dhr. dr. T. J. Hoekstra
Dhr. mr. J.W. Lemaier
Mw. drs. C.C.S. Wilmer
Dhr. mr. H.H.W. Kernkamp

Per 2018 is een lidmaatschap van verdienste ingesteld. Dat is toegekend aan:

Dhr. W. Deijkers

 

Toelichting

Het huishoudelijk reglement, vastgesteld op 23 juni 2005, stelt:  

Ereleden zijn leden die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt kunnen door de ledenvergadering als erelid benoemd worden. Ereleden krijgen het lidmaatschap voor het leven.


In een nieuw huishoudelijk reglement dat momenteel wordt gemaakt zal het lidmaatschap van verdienste opgenomen worden.  De concept-tekst stelt:

Artikel 2
1. De algemene vergadering kan, op voordracht van het bestuur, een lid benoemen tot lid van verdienste. Voor het lidmaatschap van verdienste komt in aanmerking een lid, dat zich gedurende langere tijd op bijzondere wijze heeft ingezet voor de vereniging.
2. Het bestuur heeft de bevoegdheid ereleden te benoemen. Voor het erelidmaatschap komen in aanmerking personen, die zich hebben onderscheiden op het terrein waarop de vereniging actief is.

Oud-Utrecht penning van verdienste

Penning Oud Utrecht lid van verdienste Theo van de Vathorst voorkantPenning Oud Utrecht lid van verdienste Theo van de Vathorst achterkant

De voorkant en achterkant van de Oud-Utrecht penning naar ontwerp van beeldhouwer Theo van de Vathorst.  

Toelichting van Theo van de Vathorst.
Aan de voorkant leden van de vereniging Oud-Utrecht met een zonnetje erboven, die vol belangstelling en nieuwsgierig over de oude muur kijken naar de toekomst, waar voor de vereniging nog veel te doen valt. Aan de achterkant een zonnebloem als waardering voor de verdienste.