Foto Paul Deelman

Nieuws

Themanummer Water gepresenteerd

Onder tropische weersomstandigheden werd vrijdag 5 juni j.l. het themanummer ‘Water’ van het Tijdschrift Oud-Utrecht ten doop gehouden. Dat gebeurde in Café Kanaalzicht aan de Keulsekade in Utrecht. Nadat eindredacteur Maurice van Lieshout alle aanwezigen - auteurs, leden, pers, redactie en anderen - welkom had geheten, reikte redactielid Kaj van Vliet het eerste nummer uit aan Patrick Poelmann, dijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

De dijkgraaf benadrukte in zijn dankwoord de aandacht die het hoogheemraadschap heeft voor het behouden en versterken van ‘watererfgoed’, cultuurhistorische waardevolle waterstaatkundige objecten die (mede) in eigendom zijn van het waterschap.themanummerwater2

 

Na deze officiële presentatie begaf het gezelschap zich naar buiten naar het ‘eiland’ in het complex van de twee muntsluizen. Daar vertelde Hans Buiter, een van de auteurs van het nummer, kort over het belang van het Merwedekanaal voor de ontwikkeling van de Utrechtse industrie. De sluizen bij de Munt lagen vaak vol en er waren lange wachttijden. Dat leverde het in 1905 geopende Café Kanaalzicht veel klandizie op. Bovendien werden er in het café veel contracten afgesloten met de schippers voor het vervoer van goederen en grondstoffen. themanummerwater3Door hen eerst enige borrels aan te bieden, wisten de opdrachtgevers vaak gunstige voorwaarden te bedingen.

Het rijk geïllusteerde themanummer telt 56 pagina’s en is voor € 6,00 te koop bij Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, Broese, Stadhuisbrug 5, Bruna Nachtegaalstraat 83, Bruna Zevenwouden, Museum Catharijneconvent Lange Nieuwstraat 38 en Utrecht Toerisme Domplein 9.

foto’s uitreiking: Paul Deelman, buiten: Dick Goosen