Leden Enquete

Nieuws

De uitslag van de grote leden-enquête

De historische vereniging Oud-Utrecht heeft een peiling gehouden onder haar leden. Wij danken iedereen die de tijd heeft genomen om de vragenlijst in te vullen. Wij benutten uw antwoorden en opmerkingen om onze activiteiten en publicaties nog interessanter te maken. Hier volgt een opsomming van de resultaten.

De enquête werd ingevuld door 303 leden. 66% van de geënquêteerden is man, 33% vrouw. Uit de resultaten naar leeftijd weten we dat we over de leden ouder dan 50 deze resultaten als zuiver mogen interpreteren. In de groep van 40 tot 50 neemt de onzekerheid toe, maar door de eenduidigheid van de antwoorden valt er een goede uitspraak over te doen. De groep onder 40 is wat meer diffuus.

1 Demografie 

We wilden met deze enquête vooral uw mening weten over het tijdschrift, dat onlangs vernieuwd is. Uit de antwoorden blijkt dat u het tijdschrift waardeert, u beoordeelt het hele tijdschrift met goed tot uitstekend. U ontvangt ons tijdschrift met plezier of u nu in of buiten Utrecht-stad woont.

2 Tijdschrift 

In de leeftijdsgroep van 30 tot 40 jaar zien we wel dat er meer spreiding zit in wat er van de cover gevonden wordt. De beoordeling 'uitstekend' van de cover daalt in deze groep naar 25%. Vergelijken we de nieuwsbrief met het tijdschrift, dan lezen we dat de lezers die de artikelen in de nieuwsbrief niet goed vinden, dit ook in het tijdschrift niet optimaal vinden. Opvallend is dat er behoefte is aan actueel erfgoednieuws. 

3 TijdschriftOnderwerp

Wat betreft toevoegingen aan onderwerpen voor het tijdschrift, er is behoefte aan informatie over bouwplannen en renovaties in de gemeente.

Actueel erfgoednieuwsFiguur links: behoefte onder de beoordelaars inhoud tot voldoende.
Figuur rechts: direct veranderen in tijdschrift beoordelaars inhoud tot voldoende.

Wat zou u als lezer direct veranderen aan het tijdschrift? Ook hier is er allereerst de vraag om actueel erfgoednieuws, gevolgd door interviews. Een cartoon zal door u minder gewaardeerd worden. 

6 TijdschriftDirectVeranderen

U bent vrij eensgezind in de antwoorden. Opvallend is dat leden tot en met 40 jaar nooit de directe keuze maken voor een jongerenpagina. Leden tussen de 50 en 60 jaar vinden een inleiding door de hoofdredacteur een goede toevoeging. Vrouwelijke leden lezen net iets liever over actueel erfgoednieuws. Knutselpagina’s en posters worden in het geheel niet gewaardeerd. Luisteraars van de podcast waarderen ook excursies hoger. Leden buiten Utrecht lezen net zo graag over de stad Utrecht als leden woonachtig in de stad Utrecht. Deze leden willen wel graag iets meer lezen over excursies en tentoonstellingen.