Abraham Dolesteeg Achter 1984

Nieuws

Thuis in de Abraham Dolesteeg

De Abraham Dolesteeg (steeg no 210) loopt van de Oudegracht 244-246 naar de Lange Nieuwstraat 15-17. De steeg is vernoemd naar Abraham Dole, die in 1412 de stichter was van het voormalige nonnenklooster Sint-Ursula. De steeg komt al in 1459, zonder naam, voor in een acte van eigendom van het Sint Ursulaconvent. 

Martijn Maandag en Lia Post hebben jarenlang in deze steeg gewoond en kunnen daar boeiend over vertellen. Martijn heeft nog veel foto’s van de restauratie, die rond 1984 is uitgevoerd. Toen zijn vier huisjes (de nummers 11-17) omgebouwd tot drie nieuwe (de nummers 11-15). De voorkant van de huisjes was beschermd stadsgezicht en is intact gelaten. Eén huisje (nummer 13) heeft daarom twee voordeuren. Achter de voorgevel zijn mooie nieuwe woningen gebouwd, zelfs met een klein tuintje. 

Het wonen in de Abraham Dolesteeg roept veel positieve herinneringen op bij Martijn en Lia. Iedereen kende iedereen die in de steeg woonde en vooral in de zomer deed je allerlei dingen samen met de buren. De steeg was een kleine, eigen gemeenschap, dat was heel vertrouwd, je groette iedereen. Als je de steeg uitliep en op de Oude Gracht of de Lange Nieuwstraat kwam, stopte je met dat gedag zeggen. 

Door de jaren heen zijn de menselijke verhoudingen natuurlijk veranderd, we zijn veel mobieler geworden en lezen het nieuws op facebook of in de DUIC. Martijn en Lia wonen nu aan de singel in een groot ruim huis. Daar is de sfeer veel onpersoonlijker. Maar er zijn nog veel plekken in Utrecht waar nog iets van de oude dorpssfeer terug te vinden is. Daarom is het mooi dat er nu een Utrechts stegenboek is. Het biedt veel mensen een mooie aanleiding om herinneringen op te halen.  

Hier staat hoe u de publicaties over de Utrechtse stegen kunt kopen of downloaden.

Foto: Achterzijde gerestaureerde Abraham Dolesteeg 11 t/m 15 in 1984. Ook aan de achterzijde heb je contact met de buren.