Leen Dorsman Vdmonde2021

Nieuws

Studentenorganisaties in de vroegmoderne tijd

Op dinsdag 29 juni 2021 vond - met enige vertraging - de 36e Van der Monde-lezing plaats in de Pieterskerk in Utrecht: 'Van natio tot corps - Studentenorganisaties in de vroegmoderne tijd'. Deze lezing werd verzorgd door Leen Dorsman, hoogleraar Universiteitsgeschiedenis en jarenlang een gewaardeerd lid van de redactie van het tijdschrift Oud-Utrecht.

Vanwege de nog steeds geldende Coronamaatregelen kon u helaas uitsluitend via een livestream deze lezing bijwonen. De lezing is ook nu nog terug te kijken via Youtube:

De lezing
Aanleiding voor deze lezing is het 77e lustrum van de Universiteit Utrecht. Vanaf het ontstaan van de universiteiten in de twaalfde eeuw hebben studenten zich georganiseerd. Dat was ook in Utrecht het geval nadat de universiteit in 1636 was gesticht. De vorm van die organisaties was niet altijd dezelfde en aan het eind van de achttiende eeuw worden de eerste trekken zichtbaar van wat in de negentiende eeuw het studentencorps zou worden. Reuring, geweld en ontgroening vormen de rode draad in dit verhaal.

Een klein gezelschap van zo’n 40 mensen die na de eerste lockdown in 2020 lid werden van Oud-Utrecht zijn uitgenodigd de lezing live bij te wonen in de Pieterskerk. Deze mensen hebben zich kunnen inschrijven en een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Helaas konden wij niet ingaan op andere verzoeken om toch live in de Pieterskerk aanwezig te mogen zijn. 

Wij hopen van ganser harte dat we in 2022 weer als vanouds met alle belangstellenden de Van der Mondelezing kunnen bijwonen.