Utrechtinvogelvlucht64

Nieuws

Utrechts verleden in vogelvlucht

Oud-burgemeester Vos-van Gortel ontving het eerste exemplaar van ‘Utrechts verleden in vogelvlucht’ in Het Utrechts Archief. 13.000 jaar Utrechtse geschiedenis is nu in beknopte boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Matrijs, met hulp van Gilde Utrecht en Het Utrechts Archief.

Rijksarchivaris en eindredacteur Kaj van Vliet vertelde over de grote veranderingen in de afgelopen 20 jaar, sinds het vorige boek ‘Twintig eeuwen Utrecht’. Er is beter inzicht in de vroege geschiedenis van Utrecht en de storm van 1674 maar ook is er de enorme groei van de stad, van 230.000 naar bijna 350.000 inwoners.

De drie auteurs Renger de Bruin, namens Centraal Museum, René de Kam, namens Gemeente Utrecht, en Kaj van Vliet namens Het Utrechts Archief boden het eerste exemplaar aan aan oud-burgemeester Vos-van Gortel. Lien Vos-van Gortel stak meteen van wal, ze is blij dat de goede samenwerking in Utrecht tot nieuwe inzichten en dit boek heeft geleid. Ook verhaalde ze dat de stad alleen kan overleven dankzij uitbreiding, en dat dat niet vanzelf gaat.

De uitbreiding met Leidsche Rijn kwam na een grote uitwisseling met 10 gemeenten. Utrecht is een bijzondere oude stad die anders dan de andere grote steden gebouwd is rond Romeinse fortificaties. En er is vooruitgang, in vroeger tijd was milieu een heel ander vraagstuk, zo was er de regel dat per huishouden maximaal één varken was toegestaan.