Kinderen Van Versteeg Prent Beschieting Trein

Nieuws

Kinderen van Versteeg

Op 17 september 2019 is het precies 75 jaar geleden dat de Nederlandse regering in Londen de spoorwegstaking onder het NS-personeel uitriep. Dit is aanleiding voor het Spoorwegmuseum om een kleine vaste presentatie en website over de Nederlandse spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog te maken. De presentatie krijgt de naam ‘Kinderen van Versteeg’.

Het Spoorwegmuseum toont zijn collectie affiches, foto’s, panelen, medailles en andere kleine objecten uit de Tweede Wereldoorlog. Alle informatie wordt ook gepubliceerd op de website www.kinderenvanversteeg.nl. Vanaf 18 september is de presentatie open voor publiek en de website te bezoeken. 

De titel ‘Kinderen van Versteeg’ slaat op de geheime code die NS met het verzet en de Nederlandse regering in ballingschap had afgesproken voor het geval het Nederlandse spoorbedrijf het treinverkeer stil moest leggen om een geallieerde invasie te ondersteunen. Deze code luidde voluit ‘De kinderen van Versteeg moeten allen onder de wol’. Met Versteeg werd waarnemend NS-directeur Willem Hupkes bedoeld, zijn kinderen waren alle medewerkers van NS. Omdat de Spoorwegstaking geen losstaand gegeven is en alleen in bredere context begrepen kan worden, staat in deze presentatie ‘Kinderen van Versteeg’ de rol van NS in de Tweede Wereldoorlog centraal. Dit start in het jaar 1939, toen de spoorwegen in Nederland een belangrijke rol speelden bij de mobilisatie. Via de kortdurende oorlogsdagen van 10 tot 15 mei, de capitulatie en bezetting worden vervolgens enkele dilemma’s, keuzes en sleutelmomenten uitgelicht, met de spoorwegstaking als apotheose en de bevrijding als ontknoping. Deze thema’s zullen in de tentoonstelling worden verbeeld met behulp van voorwerpen en documenten uit de collectie van het museum, met gebruik van zoveel mogelijk persoonlijke verhalen.

Meer informatie