Nieuws

Bouwhistoricus Frans Kipp erelid van Oud-Utrecht

Bij de 36e Nicolaas van der Monde-lezing vanuit de Pieterskerk is bouwhistoricus Frans Kipp onderscheiden als erelid van Historische Vereniging Oud-Utrecht. Deze onderscheiding is door het bestuur van Oud-Utrecht toegekend voor de buitengewone wijze waarop Frans Kipp zich heeft ingezet voor de vereniging en de stad. Frans is 50 jaar lid van Oud-Utrecht, was 10 jaar bestuurslid, en is auteur van vele publicaties in Jaarboek en Tijdschrift Oud-Utrecht.

Met stadsarcheoloog Tarq Hoekstra startte hij in 1981 de jaarlijkse Archeologische en Bouwhistorische Kroniek die tot 1995 verscheen. In 1993 was Frans spreker op de Van der Monde-lezing over de Gertrudiskapel in relatie tot andere Utrechtse schuilkerken. Het bestuur prijst de wijze waarop de heer Kipp zich vele decennia heeft ingezet voor de bevordering van de kennis en belangstelling van de bouwgeschiedenis van Utrecht in de vorm van publicaties en onderzoeken voor verschillende organisaties in de stad.

Bouwhistoricus Frans Kipp bij hervonden tufstenen stadsmuur 2019 foto Erik Graafstal

Bouwhistoricus Frans Kipp bij hervonden tufstenen stadsmuur foto Erik Graafstal

Drs. A.F.E. (Frans) Kipp (1947) studeerde Kunstgeschiedenis aan Universiteit Utrecht met bouwkunst als hoofdvak. In 1972 schreef hij zijn doctoraalscriptie ‘Saftleven en de storm van 1674’. Hij was vanaf 1966 al als vrijwilliger actief met bouwhistorisch onderzoek voor de gemeente en in de Werkgroep ‘Herstel Leefbaarheid Oude Stadswijken’. In 1975 werd hij aangesteld als de eerste bouwhistoricus van de afdeling Erfgoed van gemeente Utrecht, hij startte met het uitwerken van het ‘beschermd stadsgezicht’. Naast het uitvoeren van veel bouwhistorische onderzoeken, heeft hij zich verdiept in de stedelijke ontwikkeling van Utrecht en groen erfgoed. Hij schreef tal van artikelen en werkte aan verschillende publicaties en boeken waaronder ‘De Domtoren. Trots van de stad’ met René de Kam en Daan Claessens en ‘De Getekende Stad’ met Tolien Wilmer. Met zijn kennis van de bouwhistorie en topografie van Utrecht is hij vele organisaties, onderzoekers en schrijvers behulpzaam geweest. In de laatste jaren is Frans Kipp met zijn opgebouwde kennis en tekeningen van grote waarde geweest voor het in 3D beeld vatten van de geschiedenis van de stad.

In een uitgave van de Stichting Bouwhistorie Nederland van 2010 beschreef Frans Kipp de Bouwhistorie in Utrecht en zijn eigen rol. Hierin bericht hij over de bijdragen van burgemeesters Asch van Wijk en Fockema Andreae, maar ook over Samuel Muller,  Willem Stooker, Toon Haakma Wagenaar en Coen Temminck Groll. En over de samenwerking van Tarq Hoekstra en hem, als stadsarcheoloog en bouwhistoricus met nieuwe collega’s aan 2500 bouwhistorische onderzoeken. Tot slot tekent hij op wat hem aan het hart ligt: ‘de synthese tussen bouwhistorisch onderzoek, archeologie en stadsgeschiedenis, met daarbij ook monumentenzorg en stedenbouw’. 

Het artikel is als pdf onder deze pagina beschikbaar.

Afbeeldingen: Huldiging bij de Van der Mondelezing, foto van Marcella Dorigo (Oud-Utrecht)
Bouwhistoricus Frans Kipp bij hervonden tufstenen stadsmuur, foto's van Erik Graafstal

Bijlage(n)