Annemiek Roessen Erelid

Nieuws

Annemiek Roessen benoemd tot Lid van Verdienste van Oud-Utrecht

Op de ledenvergadering van 4 november 2020 is Annemiek Roessen door het bestuur benoemd als Lid van Verdienste van Historische Vereniging Oud-Utrecht. Het bestuur prijst de wijze waarop Annemiek zich jarenlang heeft ingezet voor verschillende commissies, als vicevoorzitter van het bestuur van historische vereniging Oud-Utrecht, en voor het cultureel erfgoed van Utrecht, met het maximum van drie termijnen van drie jaar als bestuurder.

Annemiek leidde vanuit haar deskundigheid en betrokkenheid veel bijeenkomsten waaronder een symposium over religieus erfgoed dat de basis legde voor de ontwikkeling van een kerkenvisie voor Utrecht, politieke debatten bij gemeenteraadsverkiezingen, en een stadsgesprek over erfgoed in Utrecht. Annemiek bracht veel ervaring mee vanuit  haar werk met stedenbouw en groen erfgoed, en deed dat waar mogelijk met een gulle lach. Annemiek: ‘ik had altijd veel plezier in het netwerk van Oud-Utrecht met bestuurlijke contacten en samenwerken met vrijwilligers die een warm hart hebben voor erfgoed in Utrecht. Ik blijf graag actief voor het lustrum van 100 jaar Oud-Utrecht en de grote excursies.’

Bestuurslid Thea Boekhout en voorzitter Dick de Jong boden een bos bloemen, een oorkonde, en een fraaie Oud-Utrecht penning van de hand van Theo van de Vathorst aan.

Meer informatie over het lidmaatschap van verdienste.