Jaarboek Aankondiging

Nieuws

Utrecht en de moderniteit 

Het Jaarboek 2019 is weer gewijd aan een thema. Dit keer luidt het: Utrecht en de moderniteit: peildatum 1919. 

Hoe modern is Utrecht na de Eerste Wereldoorlog aan het worden? En wat is daar in het eerste naoorlogse jaar 1919 van te merken? 
Redacteuren en aangezochte medewerkers kijken terug naar het Utrecht van een eeuw geleden en stellen zich de vraag hoe het daar dan toegaat op allerlei gebieden van de samenleving: de politiek, de woningbouw, de pers, het theater, het verzuilde onderwijs, het openbaar vervoer, de beeldende kunst, de architectuur, het spoor, de literatuur en de landbouwcoöperaties. Zoals de ondertitel (‘peildatum’) aangeeft, gaat het om een momentopname van een proces van modernisering, dat al veel eerder is begonnen. Niet alleen is dat proces eerder begonnen, het loopt door tot in onze tijd. Terugblikken op 1919 betekent dan ook omkijken naar een pad waarop we ons nog steeds voortbewegen. Zoals gebruikelijk wordt het Jaarboek Oud-Utrecht 2019 in november a.s. gepresenteerd. Daarom komt 1919 steeds aan bod als stadium in het langdurig verloop van de modernisering, die zich vooral aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw voltrekt.