Onderdakenzorg 64

Nieuws

Het ontstaan van gasthuizen

Arme, oude of zieke mensen lukt het in de middeleeuwen nog redelijk om door bedelen aan
eten te komen. Onderdak vinden voor de nacht is lastiger. Daarom bieden welgestelde burgers
onderdak voor de nacht of wordt een (gast)huis ter beschikking gesteld voor de opvang van rondtrekkende armen en pelgrims.

 

650 jaar naastenliefde
Het St. Apolloniagasthuis, het latere Bartholomeusgasthuis, wordt in 1367 gesticht:

‘...daer men des snachts die gaende ende coemende pelgrums ofte andere arme personen voor een nacht ofte twee herberge..’.

Het is één van die gasthuizen in Utrecht waar rondtrekkende pelgrims en armen worden opgevangen. Het staat binnen de stadspoort, vlak bij de Smeetoren.

Dankzij royale giften en spontane inzet van leken ontwikkelt het gasthuis zich al snel van een klein logement tot een instelling waar permanente opvang en verzorging van armen mogelijk wordt. De liefdadigheid richt zich niet alleen op zorgverlening aan de armen binnen de muren, maar er is ook een armenpot; een fonds waaruit de armen buiten de stichting wekelijks ‘bedeeld’ worden met voedsel, kleding en (soms) geld. Zo groeit het gasthuis uit tot een centrum van goede werken waar niet alleen gehuisvest, maar ook gevoed, gekleed en getroost wordt. Het zal één van de belangrijkste Utrechtse gasthuizen worden en het enige gasthuis in Nederland dat onafgebroken de eeuwen trotseert.

Een tentoonstelling over zes en halve eeuw Bartholomeus Gasthuis
Iedere zondag om 11.00 uur rondleiding met gids. Kosten € 4,95 per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis. Reserveren tot woensdag 16.00 uur, voorafgaande aan de zondag van de rondleiding via
teamwelzijn@bartholomeusgasthuis.nl.

Op alle overige dagen tussen 10.00 en 16.00 uur kunt u de tentoonstelling (gratis) zelf bezoeken. U kunt dan echter niet in alle zalen, omdat deze verhuurd worden en hier activiteiten plaatsvinden. Ook de Regentenzaal is dan gesloten. Rondleiding voor groepen (10 – 15 personen) op overige dagen mogelijk in overleg via reserveringen@bartholomeusgasthuis.nl.

2017; een bijzonder jaar
Het 650 jarig bestaan van het Bartholomeus Gasthuis wordt uitgebreid gevierd. Meer informatie hierover is te vinden in onze jaarfolder en op https://www.bartholomeusgasthuis.nl/ontdek/650.