Droochsloot08

Nieuws

Joost Cornelisz Droochsloot

In de tentoonstelling De ommuurde stad in het Centraal Museum hangen werken van schilder en tekenaar Joost Cornelisz Droochsloot, waaronder vier heel fraaie ijsgezichten van Utrecht, met stadsmuren, torens en poorten. Ook het schilderij van het beleg van kasteel Vredenburg in 1577 is door hem gemaakt. Andere werken die er te zien zijn: de afdanking van de Waardgelders op de Neude van 1618, de Plundering en het Gezicht op de stad Utrecht van 1665.

Droochsloot01

Droochsloot was in zijn tijd een veelgevraagd en heel productief schilder. In 1615 werd hij lid van het Sint Lucasgilde voor kunstenaars, in 1623 werd hij de deken van het gilde. Zijn stijl lijkt Vlaams en geïnspireerd door Pieter Breughel met veel bijzondere figuren. Hij verhuisde binnen Utrecht van de Nieuwegracht naar de Plompetorengracht en startte daar een tekenschool. Bekende leerlingen zijn zijn zoon Cornelis en Jacob Duck. Droochsloot pionierde met voor Utrecht niet gebruikelijke historieschetsen, stadsgezichten en winterlandschappen.

Droochsloot08

Droochsloot09

Het beleg van Vredenburg in 1576. Joost Cornelis Droochsloot 1645.
In de detailafbeelding zien we rechts vooraan Trijn van Leemput.

Het beleg van Vredenburg
Een van de bepalingen van de Pacificatie van Gent van 1576 behelsde het vertrek van Spaanse troepen uit de Nederlanden. Toen de garnizoenscommandant van Vredenburg Francesco d’Avila weigerde aan dit verzoek te voldoen, begonnen de acht vendels van de stedelijke schutterij 21 december 1576 een beleg van het kasteel om de Spanjaarden tot vertrek te dwingen. Na een beleg van anderhalve maand vertrokken de Spanjaarden op 11 februari 1577. Volgens de overlevering werd het initiatief tot sloop genomen door Trijn van Leemput, die getrouwd was met de hopman van een van de schuttersvendels. Op de voorgrond van Droochsloots schilderij uit 1645 is Trijn van Leemput afgebeeld. Het is het enige en daardoor alleen al bijzondere schilderij van het beleg.

Droochsloot02

Schaatsers op de Stadsbuitengracht, 1622, met zicht op bastion Sterrenburg, de Bijlhouwerstoren en de Tolsteegpoort.

Droochsloot03

Schaatsers op de stadsgracht, 1622, met zicht op de Weerdpoort vanuit het westen.

Droochsloot04

Gezicht op de Stadsbuitengracht tussen Manenburg en Zonnenburg, 1630-1639.

Droochsloot06

Schaatsers op de Utrechtse Stadsbuitengracht, 1643, vanaf Begijnenbolwerk naar het westen met in de verte de Weerdpoort.

Droochsloot10

De afdanking van de waardgelders op de Neude in 1618.