Camerata Trajectina 1

Nieuws

De klank van de stad

Camerata Trajectina is een Utrechts muziekensemble, dat opgenomen is in het Kunstenplan van de stad Utrecht. Dat geeft mogelijkheden om de Utrechtse muziekgeschiedenis te belichten. Samen met het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht komt er elk jaar een evenement met als titel: de klank van de stad. Op 29 december 2020 zou de aftrap zijn voor deze serie met het programma 'Utrechtse schoonheden' van Camerata Trajectina en Ingmar Heytze. De noodzakelijke lockdown treft ook dit festival. De organisatie, het bestuur, de musici en alle betrokkenen bij het festival beraden zich over diverse mogelijke scenario’s, waaronder het aanbieden van een selectie van de concerten via livestreams. 

De geschiedenis van Utrecht ademt muziek. Ieder jaar verkent Camerata Trajectina een episode uit de muziekgeschiedenis van haar thuisstad. De editie van 29 december duikt in de Utrechtse liedboekjes uit de 17e eeuw: Het Utrechts Zang-Prieeltjen, Cupidoos Lust-Hoff en Erato van Leonardus Gouwerack. Samen met oud-stadsdichter Ingmar Heytze brengt Camerata Trajectina de mooiste, grappigste en ontroerendste liedjes uit deze bundels op de planken. De stad is het schouwtoneel en speelt een prominente rol in vlammende passie, donkere wanhoop, prille onzekerheid en bittere teleurstelling. Kortom een muzikaal en poëtisch feest ter ere van de liefde en de stad. Vijf gedichten van Ingmar Heytze zijn voor mezzo-sopraan, klarinet, viool, altviool en cello, gearrangeerd voor Camerata Trajectina. De gedichten die Ingmar Heytze voordraagt komen uit: Utrecht voor beginners & gevorderden (2020). Meer informatie.

Internationaal Kamermuziek Festival 2020

Camerata Trajectina gaat de mooiste muziek uit het Utrechtse verleden weer tot klinken brengen en verbindt deze met de Utrechtse geschiedenis en locaties in de stad. Om de muziek maximaal op de stad te betrekken gaat Camerata Trajectina samenwerken met diverse partners uit de stad. Enkele punten uit het activiteitenplan voor de komende jaren: 

  • Niet geschikt voor onderdanigheid. De liederen van Belle van Zuylen zullen in de zomer van 2021 klinken in haar eigen huis, slot Zuylen.
  • Pieter Hellendaal begon zijn internationale loopbaan in Utrecht, op tienjarige leeftijd werd hij organist van de Nicolaikerk. Op het programma staan zowel instrumentale als vocale werken van Pieter Hellendaal. 
  • Jakob van Eyck is waarschijnlijk de meest bekende muzikant uit Utrecht ter wereld. Zijn variatie werken behoren tot het standaardrepertoire van iedere blokfluitist. Hij was in dienst van de stad en vermaakte op zomeravonden de plaatselijke jeugd op het Janskerkhof met zijn virtuoze fluitspel. In 1644 publiceerde hij deze verzameling Der Fluyten Lust-hof. 
  • Zuster Bertken bracht zevenenvijftig jaar vrijwillig door in een cel in de Utrechtse Buurkerk. Ze richtte zich volledig op God maar had ook tijd om te lezen en om te schrijven. Twee boekjes van haar hand zijn bewaard. In een van de boekjes staan een aantal liederen. 
  • Utrechts Collegium Musicum. In 1628 verzochten enkele vooraanstaande heren het Utrechtse stadsbestuur om een lokaal waarin ze een- tot tweemaal per week konden musiceren. Vanaf 1661 verleende de stad ook geldelijk subsidie aan het collegium, dat in de achttiende eeuw openbaar toegankelijke concerten organiseerde. Een catalogus van de bibliotheek van het college uit 1657 geeft een goede indruk van het repertoire met Italiaanse, Engelse, Duitse en Nederlandse muziek. 

Kijk hier voor meer informatie over Camerata Trajectina