Arjan den Boer en Bettina van Santen

Nieuws

Van der Monde-lezing 2019: Utrecht bouwt 1945-1975

Op dinsdag 12 februari 2019 vindt de 34e Van der Monde-lezing plaats in de Pieterskerk in Utrecht. De lezing 'Utrecht bouwt 1945-1975' zal worden verzorgd door Arjan den Boer en Bettina van Santen, beiden deskundig op het terrein van Utrechtse architectuur, monumenten en jonge bouwkunst.

In hun lezing zullen zij de architectuur en stedenbouw in de periode 1945-1975 belichten. Utrecht werd toen mede gevormd tot de stad van vandaag. Uitbreidingswijken als Kanaleneiland, Overvecht en Tuindorp-Oost verrezen onder supervisie van een groeiende gemeentelijke dienst, terwijl ondernemers nieuwe bedrijfspanden en kantoren lieten bouwen — ook in de oude binnenstad. Moderne winkelcentra speelden in op de groeiende welvaart en ook het historisch centrum zou niet ontkomen aan grootschalige vernieuwing. Zo was in ieder geval de gedachte. Architecten als Gerrit Rietveld, Sjoerd Wouda, Piet Dingemans en Helene Hulst-Alexander verrijkten de stad met moderne gebouwen. Hieraan mochten ook kunstenaars bijdragen, waaronder Jan Boon en Dick Elffers.

Het was een tijd vol optimisme over de modernisering van de stad. Voor dit deels vergeten verhaal is literatuur- en archiefonderzoek gedaan en zijn interviews gehouden met nabestaanden en oud-collega’s van architecten en kunstenaars uit de periode. In het voorjaar verschijnt hierover een boek van hun hand.

Aan de hand van enkele karakteristieke thema’s en beeldbepalende personen zullen de sprekers samen een lans breken voor herwaardering van Utrechts naoorlogse erfgoed.

Arjan den Boer studeerde Algemene Letteren met als specialisaties Cultuureducatie en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij is rondleider en publicist over geschiedenis, monumenten en architectuur en schrijft onder andere voor DUIC (De Utrechtse Internet Courant) veelgelezen stukken over 'vergeten gebouwen'. Ook heeft hij een rubriek over architectuur uit de naoorlogse periode in het blad De Architect. DSC6997

Bettina van Santen is sinds 1988 werkzaam als adviseur architectuur en stedenbouw bij Erfgoed van de gemeente Utrecht en is met name actief op het gebied van de jonge bouwkunst. Zij publiceert regelmatig over de Utrechtse geschiedenis van de negentiende - en twintigste eeuw. Namens de gemeente heeft zij zich beziggehouden met de inventarisatie en aanwijzing tot monument van wederopbouwarchitectuur in Utrecht.

Als lid van de vereniging Oud-Utrecht kunt u zich uitsluitend aanmelden via de agenda. De aanmelding voor leden start op vrijdag 1 februari 2019. Vanaf maandag 4 februari mogen ook niet-leden zich aanmelden. Er is een beperkt aantal plaatsen. Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. U dient zich per persoon aan te melden.

Intro afbeelding: Leeszaal in Kanaleneiland van architect Jan van Grunsven met een kunstwerk van Jan Bons, 1966. Foto afkomstig van de familie van Grunsven