Pleidooi voor bescherming en herbestemming Neudeflat Utrecht

Al ruim 50 jaar is de Neudeflat met stip het meest gehate gebouw van Utrecht. Nu de gemeente de flat gaat verlaten en er een nieuwe bestemming gezocht wordt klinkt de roep om sloop weer. Velen vinden hem lelijk of niet passen in de oude binnenstad. Niet iedereen denk er echter zo over. Utrechter Arjan den Boer plaatste op zijn weblog een ode aan de Neudeflat. Hij geeft daarin tien redenen waarom hij de flat mooi en markant vindt.

Bijzondere samenwerking museum en theater

image001.jpg

In de tentoonstelling Thuis in de Bijbel. Oude meesters, grote verhalen staan bijbelverhalen, geschilderd door meesters zoals Ferdinand Bol, Jan Steen en Pieter Brueghel, centraal. Tijdens de voorbereidingen van de tentoonstelling ontdekten Museum Catharijneconvent en theatergroep Aluin een gedeelde interesse in bijbelverhalen.

Bijeenkomst rond het Utrechts Orgelarchief van de Universiteitsbibliotheek Utrecht

inktvraat
Het Orgelarchief vertelt niet alleen een verhaal over orgels maar geeft ook een tijdsbeeld. De bijeenkomst heeft dan ook als naam Als archieven spreken... gekregen. De Stichting Utrecht Orgelland organiseert een bijeenkomst in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek en met de Stichting Utrechts Orgelarchief Maarten Albert Vente (www.utrechtsorgelarchief.nl).

 

40 jaar Hoog Catharijne

Met de grootschalige bouwactiviteiten die momenteel plaatsvinden in Utrecht is deze film een apart stuk historie.

Museum Catharijneconvent staat kerken en kloosters bij in de zorg voor hun religieus erfgoe

3560992

Museum Catharijneconvent heeft er een nieuwe taak bij. Naast het beheer van de collectie religieuze voorwerpen binnen haar muren, zet het museum haar kennis sinds kort ook in voor het religieus erfgoed dat in kerken en kloosters wordt bewaard en gebruikt. De onlangs opgerichte afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters zal beheerders van religieuze voorwerpen bijstaan in de zorg hiervoor. Het museum neemt hiermee een deel van de taken over van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, de SKKN. Marc de Beyer, hoofd van de nieuwe afdeling, benadrukt het belang van het behoud van het christelijk erfgoed: ‘Het is een wezenlijk onderdeel van onze nationale geschiedenis en identiteit. Bovendien betreft het vaak prachtige voorwerpen, ontworpen door de beste kunstenaars uit die tijd.


Back to the roots

GTU 72 verlaat de Domtoren (1931)

In 1938 werd de stadstram van de gemeente Utrecht opgedoekt. De nieuwste serie van 12 trams, in 1927/28 gebouwd door Werkspoor in Zuilen, werd verkocht aan de gemeentetram Amsterdam. De Tramweg-Stichting*) beschikt, door het opkopen van de failliete boedel van het Amsterdams Openbaarvervoer Museum in 2010 nu over één exemplaar uit deze serie.

Kijken door de ogen van Govert Flinck

Foto door Margriet van Eikema Hommes.jpg

Het werkproces van een beroemd schilder uit de Gouden Eeuw van zo dichtbij volgen dat het lijkt alsof je naast hem staat. Een applicatie voor de iPad maakt dit nu voor museumbezoekers mogelijk. Rembrandts leerling Govert Flinck (1615-1660) beleeft deze primeur in Museum Catharijneconvent met zijn vroegst gesigneerde werk Isaäk zegent Jacob.