Uitreiking Jaarboek Oud Utrecht in Fort Vechten

Onder grote belangstelling vond de uitreiking van het Jaarboek 2015 op zondag 22 november plaats in Fort bij Vechten in Bunnik. Het boek draagt als titel 'Utrechters in oorlog en vrede'.

Speld van de stad Utrecht voor Heins Willemsen

Donderdag 12 november werd de Algemene Najaarsvergadering gehouden in de Willibordkerk. De vergadering stond voor een belangrijk deel in het teken van de overdracht van het voorzitterschap van Oud Utrecht. Bij punt 4 van de agenda gaf Heins Willemsen een korte terugblik op 6 jaar voorzitterschap. Hij memoreerde de veranderingen die in die periode tot stand waren gebracht.

Studiedag geestelijke ridderorden in de Nederlanden

In 2007 en 2009 organiseerde de Historische Commissie van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht in Utrecht twee studiemiddagen over de geschiedenis van de geestelijke ridderorden in Nederland. In 2010 volgde een symposium van de Contactgroep SIGNUM over de middeleeuwse activiteiten van de ridderorden in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.

Binnenhalen of buitensluiten? Vluchtelingenproblematiek in Nederland tijdens de Grote Oorlog en nu

De vluchtelingenproblematiek is een actueel thema in Europa. Duizenden vluchtelingen komen Europa binnen in de hoop hier een beter bestaan op te bouwen. Zij hebben voedsel en een dak boven hun hoofd nodig, maar Europa is nauwelijks in staat om dat te bieden. 

Sint Maarten Utrecht in nieuw jasje

Met de introductie van de vernieuwde website www.sintmaartenutrecht.nl en een nieuw logo gaat de Sint Maartensviering 2015 in Utrecht van start. De site geeft naast informatie over de historische figuur van Sint Maarten, ook een beeld van zijn verbinding met de stad Utrecht. In het nieuwe logo draagt Sint Maarten een kenmerkende driehoekige rode mantel.

St. Eloyen Gasthuis zoekt nieuwe bode

Het Sint Eloyen Gasthuis, het oudste gilde van Nederland, is op zoek naar een bode. Het gasthuis aan de Boterstraat wordt sinds 1440 gebruikt door het Smedengilde. De bode staat ten dienste van de (besloten) broederschap van het gasthuis die iedere maandagavond bijeenkomt. Het gaat om een bijzondere parttime betrekking (gemiddeld 25 uur per week) in een unieke cultuurhistorische omgeving. Voor de bode is eventueel een appartement in het huis en/of een werkkamer beschikbaar. Een profielschets van deze functie is te vinden op de site van het eeuwenoude Utrechtse gildehuis: www.sinteloyengasthuis.nl

Commissie Cultureel Erfgoed zoekt nieuwe voorzitter

De Commissie Cultureel Erfgoed is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Bijgaand treft u een profielschets aan.

Themanummer Water gepresenteerd

Onder tropische weersomstandigheden werd vrijdag 5 juni j.l. het themanummer ‘Water’ van het Tijdschrift Oud-Utrecht ten doop gehouden. Dat gebeurde in Café Kanaalzicht aan de Keulsekade in Utrecht. Nadat eindredacteur Maurice van Lieshout alle aanwezigen - auteurs, leden, pers, redactie en anderen - welkom had geheten, reikte redactielid Kaj van Vliet het eerste nummer uit aan Patrick Poelmann, dijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Nieuwsbrief in de mailbox

De vereniging stuurt iedere twee maanden het tijdschrift over de geschiedenis van de stad en provincie Utrecht aan alle leden. In de maanden dat het tijdschrift niet op de deurmat valt sturen we een elektronische nieuwsbrief naar uw e-mailadres.

Moeders in volksbuurtmuseum

Dina van Asch met zoon Theo aan het strand bij Huizen, circa 1950

Van 18 februari tot en met 29 april 2015 is in het Volksbuurtmuseum de tentoonstelling ‘Moeders’ te zien. Een beeldverhaal op zeven panelen met foto’s van moeders uit Wijk C uit de eigen fotocollectie van het Nederlands Volksbuurtmuseum. De foto’s, zelfgemaakt of studioportret, zijn uit de periode van 1900 tot 1950.