Nieuw tentoonstellingspaviljoen Slot Zeist

De voormalige garage van de Duitse keizer Wilhelm II bij slot Zeist is verbouwd en uitgebreid met een glazen uitbouw. In de historische garage is de vaste tentoonstelling 'Tusschen twee vuren' gewijd aan het neutrale Nederland, dat tussen 1914 en 1918 letterlijk ligt ingeklemd tussen de oorlogvoerende grootmachten. Aan de hand van vijf thema's: vluchtelingen, mobilisatie, economie/schaarste, publieke opinie en democratie wordt het verhaal verteld.

Ontwerpprijsvraag Maria van Pallaes

zafbeelding.jpg

Het Utrechts Monumentenfonds organiseert een ontwerpprijsvraag om te komen tot een creatief ontwerp van een lantaarnconsole. Professioneel werkende kunstenaars worden uitgenodigd om uiterlijk 5 september 2014 een schetsontwerp in te dienen welke een sterke relatie heeft met het verhaal van Maria van Pallaes.

Secretaris-rentmeester gezocht

De Fundatie van Renswoude Utrecht zoekt een Secretaris-rentmeester. Bestuurlijke nevenfunctie met uitvoerende taken en een tijdbesteding van 10 tot 12 uur per week. Bescheiden bezoldiging.

Museum Catharijneconvent staat kerken en kloosters bij in de zorg voor hun religieus erfgoed

3560992.jpg

Museum Catharijneconvent heeft er een nieuwe taak bij. Naast het beheer van de collectie religieuze voorwerpen binnen haar muren, zet het museum haar kennis sinds kort ook in voor het religieus erfgoed dat in kerken en kloosters wordt bewaard en gebruikt.