Historisch Café: 100 jaar Vrouwenkiesrecht

Van Vrijdag 11 oktober 2019 17:00 tot Vrijdag 11 oktober 2019 18:00

In 2019 vieren we 100 jaar vrouwenkiesrecht. Ruim 25 jaar vochten duizenden vrouwen (en mannen!) voor vrouwenkiesrecht. Een klein groepje actieve vrouwen, groeide tussen 1883 – 1919 uit tot een massabeweging van circa 35.000 leden, georganiseerd in verschillende organisaties. Van de grote steden tot de kleinste dorpen waren zij actief, ook in Utrecht. Zij hielden demonstraties en spreekbeurten, gaven promotiemateriaal uit, speelden toneel en zongen over het felbegeerde vrouwenkiesrecht. Activiteiten om duidelijk te maken aan het grote publiek dat vrouwen gelijkwaardig behandeld dienden te worden en dat zij met kiesrecht een onmisbare inbreng hebben in het oplossen van problemen in de samenleving.

Over die strijd is tot nu toe weinig in de geschiedenisboeken verschenen. Dit 100-jarig jubileum heeft nieuw onderzoek, en dus ook nieuwe verhalen boven tafel gehaald. 

Marjet Douze vertelt graag over deze strijd, landelijk en in de stad Utrecht. Zij studeerde MO-geschiedenis en was tot haar pensioen adjunct-directeur bij het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (nu Atria). Zij stelde als gastcurator voor Het Utrechts Archief de tentoonstelling Vrouwen Stemmen samen en is voorzitter van het landelijk Comité 100 jaar vrouwenkiesrecht.

Inloop vanaf 17:00 uur. De presentatie begint om 17:15.