Omslag

Tijdschrift april 2021

De onderstaande artikelen staan in het Tijdschrift Oud-Utrecht van april 2021. Nog geen lid? Losse tijdschriften zijn te bestellen in de webwinkel.

Utrechtse muntschat voor de stad behouden

Maarten Brinkman is historicus en werkt bij het Centraal Museum.

Een muntvondst aan de Lange Nieuwstraat leidde in 1972 tot een eigendomsstrijd tussen de vinders en de eigenaar van de grond. Uiteindelijk bleef de gehele schat bijeen en sinds enkele jaren is het Centraal Museum definitief eigenaar. Zelden kon een muntvondst zo duidelijk in verband worden gebracht met historische gebeurtenissen als deze, namelijk met de Stichtse Oorlog van 1481-1483.

 

Rijk Rijksen Gzn. (1872-1944): Architect in Utrecht en Indië

Arjan den Boer is auteur van 'Vergeten gebouwen in Utrecht 1850-1940' (2020) en eindredacteur van dit tijdschrift.

Apotheek De Liefde aan de Voorstraat, hotel Noord-Brabant aan het Vredenburg en de winkel op de hoek Lange Elisabethstraat-Bakkerstraat. Deze drie geliefde jugendstil-panden in Utrecht zijn ontworpen door Rijk Rijksen Gzn. Tot nu toe was verder nauwelijks iets bekend over deze Utrechtse architect. Doordat zijn geboorte- en sterfjaar meestal verkeerd vermeld staan, is nooit de link gelegd met de architect die later in Nederlands-Indië werkte. Torens en torentjes kwamen steeds terug in zijn bouwwerken.

 

De 'Oliefaculteit' aan de Utrechtse universiteit

Henk J. van Rinsum is historicus en antropoloog. Hij hield zich bij de Universiteit Utrecht bezig met universitaire ontwikkelingssamenwerking en internationalisering. Hij werkt aan een boek over het koloniale verleden van de universiteit.

In 1925 begon er aan de Rijksuniversiteit Utrecht een Indologische opleiding voor toekomstige ambtenaren in Nederlands-Indië, de toenmalige Nederlandse kolonie. De opleiding was een conservatief antwoord op het ‘ethisch’ Indologisch onderwijs in Leiden. Bij de Utrechtse faculteit werkten enkele bijzonder hoogleraren die gefinancierd werden door het bedrijfsleven. Een belangrijke donor was de Bataafsche Petroleum Maatschappij en daarom sprak men al snel van de Oliefaculteit.

 

Utrechts eredoctoraat voor Eleanor Roosevelt

Frits Broeyer was hoofddocent kerkgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en schreef 'Het Utrechtse universitaire verzet 1940-1945' (2014).

‘Volk en Vorstenhuis eerden de treffelijke sociale strijdster Mrs. Eleanor Roosevelt’. Met deze kop opende het Utrechtsch Nieuwsblad op 20 april 1948. Het avondblad vestigde zo de aandacht op een gewichtige gebeurtenis eerder die dag in de Domkerk. Eleanor Roosevelt (1884-1962), de weduwe van de in 1945 overleden Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt, ontving toen namelijk een eredoctoraat in de rechtswetenschap van de Utrechtse universiteit.

 

Collectie De Soeten verliest laatste schatbewaarder

Han Ruyters is eigenaar van prentbriefkaartenantiquariaat 'Groeten Uit' in Utrecht. Hans Ebbink is kunsthistoricus en medewerker van 'Groeten Uit'.

Onlangs overleed Fernando de Soeten (1945-2020), die een enorme verzameling ‘Utrechtiana’ van J.A. Moesman en van zijn vader H.J. de Soeten beheerde en uitbreidde. Bovendien wist hij met grote gedrevenheid zijn collectie NSB en Tweede Wereldoorlog uit te bouwen tot museale proporties. De Soeten senior en junior waren verzamelaars pur sang.