Jeroen Tirion

Jaarboek

Het jaarboek bevat wetenschappelijke artikelen over de geschiedenis van de stad en de provincie Utrecht. Het verschijnt in december en wordt onder de leden van de vereniging verspreid.

Doorgaans bevat een jaarboek zes of zeven langere artikelen, die onderwerpen van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw beslaan. De redactie streeft ernaar om het jaar een themanummer uit te brengen. 

Het Jaarboek Oud-Utrecht 2021 telt negen bijdragen waarin onderzoek naar diverse onderwerpen uit de geschiedenis van de stad en regio Utrecht op een toegankelijke wijze gepresenteerd wordt. Zo is er een bijdrage over het recente Limes-onderzoek dat heeft geleid tot het ontwerpen van een nieuwe kaart van Utrecht in de Romeinse tijd, maar ook een bijdrage over de Utrechtse jaren van de humorist Jan van Laar (1872-1949).

Elk jaar verschijnt ook een kroniek, die opmerkelijke gebeurtenissen uit het afgelopen jaar bevat.

Nabestellingen kunnen worden gedaan via de webwinkel.