Ziet u dit bericht niet goed? Bekijk dan de browserversie.
Vereniging Oud-Utrecht
  Oud-Utrecht Nieuwsbrief nr. 49 - januari 2019

contact: redactie.nieuwsbrief@oud-utrecht.nl


Gelukkig Nieuwjaar

Bestuur en vrijwilligers van Oud-Utrecht wensen iedereen een voorspoedig 2019. Wij denken nog even terug aan de lustrumactiviteiten, die in 2018 zijn uitgevoerd:

  • Presentatie van het jaarboek 2017 (21 januari)
  • Verjaardagsreceptie met muziek (11 maart)
  • Grote Excursie naar Loosdrecht en ’s Gravelandse Buitenplaatsen (23 juni)
  • De eerste Nacht van de Utrechtse Geschiedenis (13 oktober)

Natuurlijk waren er ook de Van der Monde-lezing, de historische cafés, de overige lezingen en excursies, het tweemaandelijkse tijdschrift met het themanummer over 100 jaar verkiezingen en het jaarboek 2018. Er was een debat met kandidaten van politieke partijen over het erfgoed van de stad Utrecht en er kwam een lijst met ‘Negen aanbevelingen culturele erfgoed Utrecht’.

In 2018 zat, na drie keer drie jaar, de bestuursperiode van Wim Deijkers erop, hij kreeg een speciale erepenning, gemaakt door Theo van de Vathorst, en hij blijft actief als vrijwilliger. En we namen afscheid van Rieke en Wil Bosch, die vele jaren de ledenadministratie verzorgden.

Marlyne Stolker trad toe tot het bestuur, Tom de Zeeuw werd voorzitter van de Commissie Cultureel Erfgoed en Adie en Chris Kreijns namen het werk voor de ledenadministratie over.

Dat we het nieuwe jaar vol energie beginnen leest u in deze nieuwsbrief, op onze website en op facebook. Noteer alvast de data voor een nieuwe reeks activiteiten.

In deze nieuwsbrief

Gelukkig Nieuwjaar

Marlyne Stolker, nieuw bestuurslid

Tom de Zeeuw, cultureel erfgoed

Van der Mondelezing 2019

Terugblik presentatie Jaarboek 2018

Podcast van de Oostkant

Historisch Café

Lezing historie van het bier brouwen

De noematachograaf van Donders en andere schatten

Vacature eindredacteur tijdschrift

Behoud Sjanghaipark

Grote excursie 2019

Utrecht, Caravaggio en Europa

Utrecht Spoorstad

Utrecht 900 jaar

Gilde Utrecht: wandelen en cursussen gilde

Vacature communicatiegroep

Nieuw op de site

Agenda

Even voorstellen: Marlyne Stolker

Beste leden, sinds november 2018 ben ik als nieuwste lid toegetreden tot het bestuur van de historische vereniging Oud-Utrecht. Sinds 2003 loop ik in Utrecht rond, met een kleine onderbreking in 2007/2008 toen ik een jaar in Gent studeerde. Ik heb de stad door mijn studie kunstgeschiedenis goed leren kennen als een stad met een rijke historie en verborgen maar ook heel prominent zichtbare schoonheden.

In Utrecht ervaarde ik voor het eerst wat Leonard Huizinga zo'n honderd jaar geleden beschreef, een ‘historische sensatie’: ik liep over de oude gracht op een rustige zondagochtend en stelde me ineens levendig voor hoe het daar in de middeleeuwen aan toe zou kunnen zijn gegaan... Utrecht is een heerlijke stad, én provincie overigens, waar je mooie plekken en verhalen blijft ontdekken. Na bijna zeven jaar bij de provincie Utrecht gewerkt te hebben, werk ik sinds ruim twee jaar bij het K.F. Hein Fonds als projectadviseur en secretaris van de kunstcommissie en van de monumentenstichting. Geweldig werk waarin ik de stad en de provincie (en de vele gepassioneerde mensen die er wonen en werken) nog beter leer kennen.

Als lid van het bestuur zie ik ernaar uit mee te denken op welke plekken en met welke partners de leden nog meer kunnen ontdekken over de historie van onze stad en streek. Ook wil ik me inspannen om meer Utrechters de historische vereniging te laten ontdekken en via de vereniging meer te weten kunnen komen over Utrecht.

Je band met de plek waar je woont wordt verdiept naarmate je er meer over te weten komt, zo heb ik zelf ook ervaren. Onlangs hoorde ik dat ik in (een van de?) oudste nog in bedrijf zijnde sportscholen van Utrecht sport. Met een prachtig authentiek uithangbord aan de gracht... Je blijft ontdekken in Utrecht!


Foto: Allard Willemse


Even voorstellen: Tom de Zeeuw

Als kersverse voorzitter van de commissie Cultureel Erfgoed is het een eer om u hier wat te mogen vertellen over het werk van de commissie en een kleine voortuitblik op onze werkzaamheden in 2019. In 2007 ben ik het Utrechtse in gezwommen. Dit als trainer van de waterpolodames bij UZSC.

En dat Stadsie beviel me zo goed dat ik er in 2010 ben gaan wonen. Die prachtstad aan de vecht met zijn grachten en kades. Bruisend en vol met monumenten en herinneringen uit het verleden. Kijkend naar de Dom, die we nu helaas voor 5 jaar ingepakt moeten aanschouwen, en de nieuwsgierigheid naar het erfgoed van de stad kwam ik erachter dat er een hele leuke, actieve vereniging bestaat: Oud Utrecht. En nu als voorzitter van de commissie mag ik eervol een actievere rol krijgen.

Kijken we terug naar 2018 dan wil ik daar twee dingen op de voorgrond zetten uit een grote lijst. Want als vers voorzitter vliegen de namen, projecten en gebiedsaanduidingen door deze commissie om je oren en moet ik bekennen dat ik thuis heel snel internet raadpleegde om mijzelf te verdiepen.

Als eerste de ontwikkeling van Tivoli, Een succes dat je vanuit een prijsvraag uiteindelijk ziet dat de richtingen van de inzendingen bij een ieder bewustzijn heeft gecreëerd. Het oude Tivoli aan de Oudegracht was in vroegere tijden een klooster voorzien van een brouwerij. Het gaat een open plek worden waar erfgoed en de sfeer in juiste lijn liggen met wat er gevestigd wordt.

Een tweede wapenfeit is de inzet voor de ‘Koorstraat’, zoals elke Utrechter hem met de paplepel is ingegoten. En ik als efficiënte Twentenaar deze ook zo uitsprak. De contouren hebben we helaas (nog) niet terug. Maar een goede inzet heeft het mogelijk gemaakt om een aanduiding en verwijzing middels een plaquette te krijgen. Deze is in oktober geplaatst geeft een blijvende herinnering aan het verdwenen koor van de Buurkerk.

Voor het jaar 2019 hebben we een lijst met plekken van aandacht. Op dit moment zijn we de juiste vervolgstappen aan het bedenken met een juist momentum. De bedoeling is dat dit gaat leiden tot meer aandacht bij de pers en we als vereniging vaker eerder aan tafel zitten bij belanghebbenden.

Twee kleine vooruitblikken wat u in 2019 in ieder geval kunt verwachten. We komen met een kijk op stegen in Utrecht. Want kent u bijvoorbeeld de Hemdsmouwensteeg. En we kijken wat dieper naar kunst als erfgoed en bewandelen hierin al een pad bij de ontwikkelingen en sloop van het oude belastingkantoor. Waar we elementen toch echt zichtbaar willen houden.
Vanzelfsprekend en dan sluit ik af, zijn we altijd benaderbaar voor u als leden om iets op de lijst te zetten en daar een plan van actie op te maken. En mocht u nu zelf eens willen komen kijken bij de commissie dan kan dit.

 


Utrecht bouwt 1945-1975

Op dinsdag 12 februari 2019 vindt de 34e Van der Mondelezing plaats in de Pieterskerk in Utrecht. De lezing Utrecht bouwt 1945-1975 zal worden verzorgd door Arjan den Boer en Bettina van Santen, beiden deskundig op het terrein van Utrechtse architectuur, monumenten en jonge bouwkunst.

In hun lezing zullen zij de architectuur en stedenbouw in de periode 1945-1975 belichten. Utrecht werd toen mede gevormd tot de stad van vandaag. Uitbreidingswijken als Kanaleneiland, Overvecht en Tuindorp-Oost verrezen onder supervisie van een groeiende gemeentelijke dienst, terwijl ondernemers nieuwe bedrijfspanden en kantoren lieten bouwen - ook in de oude binnenstad. Moderne winkelcentra speelden in op de groeiende welvaart en ook het historisch centrum zou niet ontkomen aan grootschalige vernieuwing. Zo was in ieder geval de gedachte.

Architecten als Gerrit Rietveld, Sjoerd Wouda, Piet Dingemans en Helene Hulst-Alexander verrijkten de stad met moderne gebouwen. Hieraan mochten ook kunstenaars bijdragen, waaronder Jan Boon en Dick Elffers.

Het was een tijd vol optimisme over de modernisering van de stad. Voor dit deels vergeten verhaal is literatuur- en archiefonderzoek gedaan en zijn interviews gehouden met nabestaanden en oud-collega’s van architecten en kunstenaars uit de periode. In het voorjaar verschijnt hierover een boek van hun hand.

Aan de hand van enkele karakteristieke thema’s en beeldbepalende personen zullen de sprekers samen een lans breken voor herwaardering van Utrechts naoorlogse erfgoed.

U kunt zich als lid van de vereniging Oud-Utrecht vanaf vrijdag 1 februari 2019 aanmelden. Vanaf maandag 4 februari 2019 kunnen ook niet-leden zich aanmelden voor de resterende plaatsen. Er is een beperkt aantal plaatsen in de kerk - aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst, een aanmelding is voor één persoon en is alleen mogelijk via de website.

 


Terugblik presentatie Jaarboek 2018

Op zondag 25 november presenteerde de Historische Vereniging Oud-Utrecht een nieuw Jaarboek. Dat vond plaats in het gebouw van BAK, aan de Pauwstraat, waar eerder RASA was gevestigd. De geschiedenis van RASA kreeg ruime aandacht in het Jaarboek en tijdens deze presentatie, die door 80 mensen werd bezocht.

Een verslag vindt je op de website. Ben je geen lid en wil je het Jaarboek Oud-Utrecht 2018 ontvangen? Ga dan naar de webwinkel.

Bij het jaarboek hoort een kroniek. De nieuwe kroniek over het jaar 2017 staat nu op de site. De gemeente publiceerde een hotspotmonitor 2013-1017 die aansluit bij onze kroniek.

 


Podcast van de Oostkrant

De Oostkrant heeft weer een nieuwe podcast gemaakt. Dit keer is Annie Peek-van Staten aan het woord, voor oude Utrechters bekend als Annie van melkboer Van Straten. Annie woont haar hele leven al op de Abstederdijk. Vanuit deze straat heeft deze kwieke tachtiger de sociale geschiedenis van Nederland en Utrecht ervaren. Ze ervoer armoede als kind. Na de basisschool, was er geen ruimte moest ze mee gaan werken in de winkel en in het gezin.

Ze ondervond de armoede van de naoorlogse opbouwperiode. ze moest bij Meneer Pastoor toestemming vragen om een lange broek te mogen dragen. Ze zag de 43 winkels uit haar straat verdwijnen met de komst van supermarkt Simon de Wit op de Twijnstraat.

Ze is alle behalve verzuurd door de ontwikkelingen. Ze roemt de pil die zorgde dat ze niet als haar moeder meer dan 10 kinderen hoefde te baren. Ze is gelukkig met de mogelijkheden die haar kinderen en kleinkinderen krijgen. En nu ervaart ze de vrijheid die een scootmobiel haar geeft.

Pieter Willemsen van de Oostkrant interviewde Annie Peek-van Staten in een podcast.Historisch Café

Op 11 januari verzorgt Erik Graafstal, archeoloog bij Gemeente Utrecht, een presentatie over de opgravingen bij Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn. Hij is nauw betrokken bij deze spectaculaire opgravingen en zijn naam was eerder verbonden aan de vondst van ‘De Meern 1’, het Romeinse schip dat nu te zien is in het museum van het Castellum.

Op vrijdag 8 februari verzorgt Annabel Dijkema, conservator bij Museum Catharijneconvent, een Historisch Café over de Utrechtse Domschat. Deze schat is compleet verdwenen, maar hoe rijk die moet zijn geweest is uit de archieven bekend. De Domschat van Münster is wel in volle glorie te zien. Over deze Domschatten en de inrichting van de tentoonstelling vertelt Annabel Dijkema alle wetenswaardigheden.

Locatie Smeezaal van het Bartholomeus Gasthuis, aanvang 17.00 uur

 


Lezing historie bier brouwen

Op woensdag 23 januari houdt Leen Albers een lezing over de geschiedenis van het bier brouwen - met name in de provincie Utrecht. Hij voert de toehoorders langs drie 'bierrevoluties' uit de 14e, 19e en laat-20e eeuw. In de 14e eeuw kreeg bier zijn kenmerkend bittere smaak en werden Nederlandse brouwerijen belangrijke bier-exporteurs.

Technische vernieuwingen maakten het in de 19e eeuw mogelijk bier smakelijker te maken en massaal te produceren. De biermultinationals die toen ontstonden zorgden ervoor dat pils nagenoeg alle andere bieren van de markt spoelde. De laatste bierrevolutie - of is het een renaissance? - begon eind vorige eeuw. Dankzij een beweging 'van onderaf' is in cafés en winkels (weer) een toenemend rijke schakering aan bieren te vinden.

Leen Alberts is docent geschiedenis aan de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht en bij Stichting Bieropleidingen Nederland. In 2015 promoveerde hij op de middeleeuwse bierstad Amersfoort. Hij geeft cursussen voor HOVO-Utrecht over bier- en voedingsgeschiedenis.

Aanmelden bij Gerrit Huisman, g.huisman@pro-talent.nl, Smeezaal van het Bartholomeus Gasthuis, aanvang 19.30 uur, entree 5,-.

meer info

 


De noematachograaf van Donders en andere schatten

Honderd jaar geleden vond Piet van Cittert, hoogleraar natuurkunde aan de Utrechtse universiteit, op de zolder van het Physisch Laboratorium een bijzondere schat: een grote verzameling historische natuurkundige instrumenten. Ze bleken deels afkomstig van het in 1777 opgerichte Natuurkundig Gezelschap en ze zouden de basis gaan vormen van het in 1928 gestichte en in 1938 geopende Utrechtse Universiteitsmuseum.

Naast een artikel over de basiscollectie en de beginjaren van het Universiteitsmuseum verder in het februarinummer: herontdekking van de monumentale Utrechtse en Amersfoortse gevelreliëfs van Romualda van Stolk; de bijzondere geschiedenis van het Utrechtse St. Eloy-altaar; Domschat van Münster vanaf maart te zien in Museum Catharijneconvent en nieuw licht op Utrecht als remonstrantse stad. 

Het nummer verschijnt op 1 februari aanstaande.Vacature eindredacteur Tijdschrift Oud-Utrecht

Omdat Maurice van Lieshout komend jaar met pensioen gaat, zoeken we een nieuwe eindredacteur voor het tijdschrift van Oud-Utrecht. Bestuur en redactie willen in eerste instantie in eigen kring zoeken en hopen een waardige opvolger van Maurice te vinden, die samen met de redactie heel veel mooie tijdschriftnummers gaat maken.

Kijk voor een omschrijving van de functie op onze website.

 


Behoud Sjanghaipark

Het unieke Sjanghaipark dreigt door de aanleg van de Noordelijke Rondweg Utrecht opgeofferd te worden. Het park leek gespaard te worden met de NRU, maar voor de tijdelijke werken is veel terrein nodig. Recent zijn op een avond van het bewonerscomité Sjanghaidreef/Pagodedreef de plannen tijdens de uitvoering van de NRU uitgelegd.

De Noordelijke Randweg is aan de horizon van onze stad gelegen. Even verder ligt het monumentale fort Gageldijk, de Gageldijk en de entree van het Noorderpark. Aan de rand, voordat fort Gageldijk wordt bereikt, ligt de Sjanghaidreef. Daar is meer vijftig jaar geleden het overleg gestart wat uitmondde in een uniek park, een natuurlijk gegroeid park op de groenstrook tussen de dreef en de rondweg. Niet groot, wel uniek door de participatieve wijze waarop ze is ontstaan.

In 2016 heeft Oud-Utrecht, op initiatief van Heemschut Utrecht, een aanvraag tot bescherming ingediend van het Sjanghaipark als monumentaal groen. Ons voorstel voor monumentale bescherming werd aangehouden, de NRU leek geen bedreiging. De komende jaren wordt de NRU aangelegd, een verkeersweg met ongelijkvloerse kruisingen. Vanaf het geplande viaduct Gandhiplein gaat het tracé van de NRU langs het Sjanghaipark.

Op een eerdere bewonersavond toonden ambtenaren van de gemeente een kaart waarop het toekomstige tracé van de NRU was ingetekend bij het Gandhiplein. Daarbij waren lijnen langs dit tracé ingetekend, door het Sjanghaipark lopend. Bij navraag bleek deze strook gereserveerd te zijn voor tijdelijke werken.

Voor bypasses en werkterrein lijkt maximale ruimte gereserveerd te worden. Het Sjanghaipark kan er vol door geraakt worden. Er bestaat geen enkele garantie dat het groen blijft behouden tijdens de aanleg van de NRU. Delen van het Sjanghaipark kunnen na gebruik als werkterrein of bypass als vernietigd beschouwd worden, vijftig jaar levenswerk van buurt, participatie en spontaan gegroeide bomen wordt dan opgeofferd voor tijdelijk werk.

Samen met bewoners en Bond Heemschut zetten we ons in voor behoud van het park.

Een uitgebreider stuk op onze website.

 


Grote Excursie 2019

De commissie Grote Excursie werkt aan een nieuw plan voor de Grote Excursie 2019. Op dit moment wordt gedacht aan het volgende:

  • we blijven deze keer in onze stad Utrecht.
  • we hebben voorlopig gekozen voor het thema ‘Industrialisatie, van oud naar nieuw (Industrielandschap aan het water in Utrecht)’.
  • voor de daarbij behorende locaties denken we aan Zijdebalen en Rotsoord; dus Zijdebalen, het gebied aan de Vecht in Pijlsweerd en Rotsoord, het gebied achter de Jutfaseweg bij de voormalige Pastoefabriek; hoe we dit alles aan elkaar verbinden is nog een grote uitdaging.
  • als voorlopige datum voor het evenement hebben we gekozen voor zaterdag 15 juni 2019.

Utrecht, Caravaggio en Europa-rondleiding
voor leden van Oud-Utrecht

Met zeventig meesterwerken laat de tentoonstelling in het Centraal Museum (van 16 december tot en met 24 maart) voor het eerst de Utrechtse caravaggisten Dirck van Baburen, Hendrick ter Brugghen en Gerard van Honthorst naast hun Europese collega’s zien. Utrecht, Caravaggio en Europa brengt het Rome van 1600-1630 naar Utrecht.

Vereniging Oud-Utrecht biedt in samenwerking met het Centraal Museum een verdieping op de tentoonstelling aan. Twee rondleiders zijn beschikbaar op woensdag 16 januari 14.00 uur. Er zijn 30 kaarten gereserveerd. Leden betalen tevoren zelf de entree, vanwege de diverse kortingsvormen.

Wil je mee? Wie het eerst komt, die het eerst maalt: aanmelden kan via de site.

Foto: Centraal Museum

Utrecht 900 jaar

Net als in 1122 neemt Utrecht nu zijn toekomst zelfbewust in handen. De energie is tastbaar. De viering van Utrecht 900 jaar is hét moment om te laten zien en te bewijzen waar de stad en regio Utrecht voor staan.

meer info
 

Wandelen met het Gilde

Loop mee door het werk en leven van de Utrechtse Caravaggisten. Samen met het Utrechtse Gilde heeft het Centraal Museum Utrecht een mooie wandelroute door de stad Utrecht uitgestippeld.  In deze wandeling ziet u de plaatsen waar zij woonden, werkten, hoge gasten ontvingen als Rubens en Elisabeth Stuart en waar ze uiteindelijk zijn begraven.

meer info / er is ook een nieuwe cursusfolder voor komend voorjaar

En elke zondag om 11.00 uur staat een rondleider van Gilde Utrecht op u te wachten bij de Domtoren voor Domplein 9 voor een gratis rondleiding van een uur. U kunt gewoon aansluiten, zonder vooraanmelding vooraf.

Informatie over alle activiteiten van het Gilde.


TivoliVredenburg viert Feest

Herman Hertzberger ontwierp 40 jaar geleden Muziekcentrum Vredenburg met als kernwaarden openheid en democratie: de menselijke maat stond centraal. Zijn Grote Zaal is nog steeds het centrale punt in het in 2014 geopende ‘muziekpaleis’. Eind januari zijn er twee bijzondere mijlpalen: het 5-jarig bestaan van het nieuwe gebouw en het 40-jarig bestaan van de Grote Zaal! Ter gelegenheid van deze jubilea geeft Herman Hertzberger op vrijdagmiddag 25 januari om 12.30 uur een gratis lezing in zijn eigen Grote Zaal. Architectuurhistorica Bettina van Santen verzorgt de inleiding.

meer info

 


Vacature medewerker sociale media

De communicatie-commissie van Oud-Utrecht verzorgt steeds meer digitale uitgaven: deze nieuwsbrief, de website, meldingen op Facebook en Twitter. Er is plaats voor een of meer mensen met redactionele vaardigheden.

Zie de advertentie op onze website.

Zin om een leuk team te komen versterken? Mail uw CV naar secretariaat@oud-utrecht.nl t.a.v. Thea Boekhout en Samantha Hassink-Burbidge.


Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Adie Kreijns. Het contactadres is Ledenadministratie Oud-Utrecht, Zuiderstraat 18a, 3434BH Nieuwegein, ledenadministratie@oud-utrecht.nl.


Nieuw op de site

De website van Oud-Utrecht krijgt binnenkort een ander aanzien, maar ook op de huidige website is al veel informatie te vinden over onze activiteiten. Nieuw is onder meer onze privacystatement en er is ook steeds een bijgewerkte agenda.

meer info


Ook deze nieuwsbrief ontvangen?

Deze nieuwsbrief is een gratis service van onze vereniging. Als u deze nieuwsbrief interessant vond dan kent u vast wel iemand die dat ook zou vinden. Stuur deze nieuwsbrief eens aan haar of hem door.

Via de contactpagina of via deze link kan kan iedereen zich aanmelden voor de nieuwsbrief.


Lid worden

Oud-Utrecht biedt voor haar leden een gevarieerd activiteitenprogramma. Bijeenkomsten vinden meestal plaats op bijzondere locaties, Oud-Utrecht opent deuren die voor anderen gesloten blijven!

Inschrijven kan snel en eenvoudig via de website.


Webwinkel

Via de website worden onder meer exemplaren van tijdschrift en jaarboek verkocht. Wanneer u artikelen wilt (na)bestellen dan kan dat hier. Een uitstekende manier om uw verzameling compleet te maken maar ook leuk om iemand cadeau te doen.

De bestelling kan in Utrecht afgehaald worden of tegen verzendkosten verstuurd worden.

Agenda

Nieuwjaarsborrel
24/1 Voor de vrijwilligers van Oud-Utrecht

Van der Monde-lezing
12/2 Utrecht bouwt 1945-1975 door Arjan den Boer en Bettina van Santen.
meer info

Historisch Café
11/1 over de opgravingen bij Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn
8/2 over de Utrechtse Domschat
De historische café’s zijn in De Smeezaal, Bartholomeus Gasthuis, aanvang 17.00 uur, gratis

Lezing
23/1 over de geschiedenis van het bier brouwen.
Locatie: Smeezaal van het Bartholomeus Gasthuis, aanvang 19.30 u
meer info

Tentoonstelling
16/1 Bezoek aan de tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa
meer info.

Het Utrechts Archief
t/m 6/1 Perkament in stukken
t/m 6/6 Utrecht spoorstad
meer info

Gilde Utrecht
Wandelingen en cursussen
meer info

TivoliVredenburg viert feest
25/1 Gratis lezing van Herman Hertzberger over TivoliVredenburg
meer info

Catharijneconvent
t/m 3/2 Relieken
meer info

Centraal Museum
t/m 24/3 Utrecht, Caravaggio en Europa
meer info

Volksbuurtmuseum
t/m 28/2 Gelukkig hebben we de foto’s nog
meer info

Mondriaanhuis Amersfoort
t/m 31/12/2020 De wereld van Piet Mondriaan
meer info

Huis Doorn
t/m 27/1 Verzet en verdriet in beeld
meer info


Oud-Utrecht is ook actief op Facebook en Twitter

Wij hebben een Facebook-pagina en Twitter-account met actuele berichten, nieuws en interessante feiten over Utrecht.

Volg ons op facebook en twitter.

 


Colofon Jan Schrauwen (eindredactie nieuwsbrief, inhoud website), Mario Gibbels (redacteur, inhoud website), Martijn Maandag (techniek website, inhoud website, facebook en twitter), Jeroen Tirion (ontwerp, verzending nieuwsbrief, inhoud website).

Contact redactie.nieuwsbrief@oud-utrecht.nl. Inzenden kopij volgende aflevering voor 20 februari 2019.

Als u deze emailnieuwsbrief niet meer wilt ontvangen klikt u dan op onderstaande link:
Remove me from this list